„You and the Night and the Music“

„You and the Night and the Music“

Jazzový koncert žiakov špecializačného odboru Populárna hudba venovaný 30. výročiu založenia Cirkevného konzervatória v Bratislave ponúkne pestrý program. Zaznejú skladby známe ako Great American Song´s, originálne aranžmány hitov „pop music“ a aj autorské skladby v...
Klavírny maratón I. časť

Klavírny maratón I. časť

Sme veľmi radi, že aj tento rok Vás môžeme pozvať na ďalší ročník Klavírneho maratónu v rámci umelecko-edukačného projektu Students Meet Professionals 2023.9. ročník festivalu sa zameriava sa na sólovú a komornú klavírnu tvorbu všetkých období a ponúka množstvo...
Adventný koncert

Adventný koncert

  ADVENTNÝ KONCERT CIRKEVNÉHO KONZERVATÓRIA Nechajte v adventnom čase vstúpiť pokoj do vašich sŕdc. Účinkujú naši studenti a pedagógovia. Koncert otvorí komorný zbor pod vedením Mgr. art. Róberta Tišťana, PhD., budú nasledovať sólové, komorné, inštrumentálne a...
Erasmus+: Intenzívny kurz taliančiny

Erasmus+: Intenzívny kurz taliančiny

Vďaka Erasmus + sme mohli nami privítať prizvaného experta na taliansky jazyk Dott. Edoarda Luigiho Macriho. Obohatení o mnohé kultúrne a jazykové vedomosti sa nateraz lúčime, ale veríme, že naša spolupráca ešte len začala.