Erasmus+: Intenzívny kurz taliančiny

Erasmus+: Intenzívny kurz taliančiny

Vďaka Erasmus + sme mohli nami privítať prizvaného experta na taliansky jazyk Dott. Edoarda Luigiho Macriho. Obohatení o mnohé kultúrne a jazykové vedomosti sa nateraz lúčime, ale veríme, že naša spolupráca ešte len začala.
Nový školský rok

Nový školský rok

Nástup do školy je 5. septembra o 09:00 v budove školy na Beňadickej 38A. Po úvodnom stretnutí s riaditeľom školy budú nasledovať triednické hodiny, kde sa dozviete viac o priebehu vyučovania nasledujúce dni. Pre záujemcov sú obedy k dispozícii v školskej jedálni ZŠ...
Informácie k prijímacím skúškam 2022/2023

Informácie k prijímacím skúškam 2022/2023

Aký druh štúdia si zvoliť: riadne denné štúdium  – pre uchádzačov, ktorí majú ukončené alebo v tomto roku ukončia základný stupeň vzdelania pomaturitné denné štúdium – pre uchádzačov, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie štúdium...