Cirkevné konzervatórium v Bratislave

Beňadická 16
851 06 Bratislava

Slovenská republika


Riaditeľstvo:
Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.
e-mail: riaditel@ckba.sk


Sekretariát:
Jana Hudáková
tel. číslo: +421 2 63830895
e-mail: sekretariat@ckba.sk


Ekonomické oddelenie:
tel. číslo: +421 / 2 638 14 030
e-mail : ekonomika@ckba.sk


  Ako sa k nám dostať

  V závislosti na vzdialenosti odkiaľ cestujete, sa preferencie môžu líšiť. V Bratislave to je najčastejšie MHD.

  MHD

  BEŇADICKÁ 16 (zastávka Lúčanka) napr: autobus č. 93 - vystúpiť : Lúky II a prestúpiť na č. 98, 99 BEŇADICKÁ 38/A (zastávka Lúky V) z hlavnej železničnej stanice : autobus č. 93

  Image

  Budova CK na Beňadickej 16

  Image

  Budova CK na Beňadickej 38/a