Kontaktné informácie

^

Cirkevné konzervatórium v Bratislave

Beňadická 16
851 06 Bratislava
Slovenská republika

^

Riaditeľ školy

Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.
e-mail: riaditel@ckba.sk

^

Zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie

Mgr. art. Mgr. Adam Brutovský, PhD.
e-mail: adam.brutovsky@ckba.sk

tel: +421 910 502 802

 

^

Zástupkyňa riaditeľa pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Mgr. Dana Hruškovičová
e-mail: danusa.hruskovicova@ckba.sk

tel: +421 944 920 602

^

Sekretariát

Mgr. et Mgr. Veronika Štubňová, PhD.

tel: +421 2 63830895
e-mail: sekretariat@ckba.sk

^

Ekonomické oddelenie

^

Školský psychológ

Mgr. Katarína Trnovcová

e-mail: katarina.trnovcova@ckba.sk


Budova CK na Beňadickej 16

Budova CK na Beňadickej 38/a

Ako sa ku nám dostať pomocou MHD?

BEŇADICKÁ 16 (zastávka Lúčanka) napr: autobus č. 93 – vystúpiť : Lúky II a prestúpiť na č. 98, 99 BEŇADICKÁ 38/A (zastávka Lúky V) z hlavnej železničnej stanice : autobus č. 93