Denné štúdium

^

Na dennú formu štúdia sa môžu hlásiť:

• absolventi základných a stredných škôl
• stredoškoláci, ktorí chcú prestúpiť z iných stredných škôl
• študenti a absolventi vysokých škôl

^

Spôsob ukončenia štúdia a stupeň vzdelávania:

• maturitná skúška po 4. ročníku – úplne stredné odborné vzdelanie
• absolventská skúška po 6. ročníku- vyššie odborné vzdelanie, titul Dis.art.

^

Požiadavky na prijímacie skúšky:

• požiadavky na talentové prijímacie skúšky pre jednotlivé odbory/nástroje nájdete v časti Prijímacie skúšky alebo v podstránke konkrétneho odboru/nástroja

^

Odbory denného štúdia:

8226 Q 00 hudobno-dramatické umenie
8228 Q 00 spev
8229 Q 01 hudba – skladba
8229 Q 03 hudba – hra na klavíri
8229 Q 04 hudba – hra na organe
8229 Q 05 hudba – hra na flaute
8229 Q 05 hudba – hra na saxofóne
8229 Q 05 hudba – hra na hoboji
8229 Q 05 hudba – hra na trúbke
8229 Q 05 hudba – hra na bicích nástrojoch
8229 Q 06 hudba – hra na husliach
8229 Q 06 hudba – hra na viole
8229 Q 06 hudba – hra na violončele
8229 Q 06 hudba – hra na kontrabase
8229 Q 06 hudba – hra na gitare
8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne
8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba