Denné štúdium

^

Na dennú formu štúdia sa môžu hlásiť:

• absolventi základných a stredných škôl
• stredoškoláci, ktorí chcú prestúpiť z iných stredných škôl
• študenti a absolventi vysokých škôl

^

Spôsob ukončenia štúdia a stupeň vzdelávania:

• maturitná skúška po 4. ročníku – úplne stredné odborné vzdelanie
• absolventská skúška po 6. ročníku- vyššie odborné vzdelanie, titul Dis.art.

^

Požiadavky na prijímacie skúšky:

• požiadavky na talentové prijímacie skúšky pre jednotlivé odbory/nástroje nájdete v časti Prijímacie skúšky alebo v podstránke konkrétneho odboru/nástroja

^

Odbory denného štúdia:

8226 Q 00 hudobno-dramatické umenie
8228 Q 00 spev
8229 Q 01  hudba – skladba
8229 Q 02 hudba – dirigovanie
8229 Q 03  hudba – hra na klavíri
8229 Q 04  hudba – hra na organe
8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne
8229 Q 08  hudba – cirkevná hudba
8229 Q 13  hudba – hra na bicích nástrojoch
8229 Q 16  hudba – hra na gitare
8229 Q 18  hudba – hra na hoboji
8229 Q 19  hudba – hra na husliach
8229 Q 20  hudba – hra na klarinete
8229 Q 21  hudba – hra na kontrabase
8229 Q 24  hudba – hra na priečnej flaute
8229 Q 25  hudba – hra na saxofóne
8229 Q 26  hudba – hra na trúbke
8229 Q 28  hudba – hra na viole
8229 Q 29  hudba – hra na violončele
8229 Q 30  hudba – hra na zobcovej flaute