Pripravujeme

Podujatia  

Viac k pripravovaným podujatiam sa dozviete v NOVINKÁCH

 

Deň otvorených dverí

sobota 24. 02. 2024   – viac informácií TU

 

Prijímacie skúšky

viac informácií k termínom a organizácii nájdete v časti PRIJÍMACIE SKÚŠKY

ZRPŠ

10. 06. 2024, 17.00 Koncertná sála, Beňadická 16

Absolventské predstavenia 

18. apríl 2024, 15.00, Divadelné štúdio 113, Beňadická 38/A, hudobno-dramatické umenie – TANEC

máj 2024 – umelecký výkony v odboroch hudobno-dramatické umenie, hudba a spev