Špecializačné štúdium

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

V šk. roku 2023/2024 prijímame žiakov aj na rozširujúce pomaturitné Špecializačné štúdium pre absolventov konzervatórií v týchto odboroch:

  • Spev    – Stará hudba
  • Spev    – Komorná hudba
  • Hudba – Stará hudba
  • Hudba – Komorná hudba
  • Hudba – Populárna hudba

Požiadavky na prijímacie skúšky:

  • Absolutórium konzervatória
  • Spev – Stará hudba, Spev – Komorná hudba –  2 piesne podľa vlastného výberu
  • špecializácia Hudba – Komorná hudba – 2 kontrastné skladby/časti podľa vlastného výberu
  • špecializácia Hudba –  Stará hudba – 2 kontrastné skladby/časti z obdobia 17./18. storočia, starý nástroj nie je podmienkou
  • špecializácia Populárna hudba

 – osobný pohovor z oblasti dejín hudby, estetické smerovanie a osobné ambície záujemcov o štúdium, schopnosť kritického myslenia vo vzťahu k súčasnej „nadprodukcii“ v oblasti slovenskej populárnej hudby

– interpretácia dvoch ľubovoľných skladieb spojená so základnou formovou a harmonickou analýzou

– sluchová a rytmická zisťovacia skúška: identifikácia jednoduchého a zloženého metra

identifikácia počtu hlasov v súzvukoch, identifikácia jednotaktových a dvojtaktových rytmických motívov v systéme osminových, triolových a šestnástinových hodnôt