Špecializačné štúdium

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

V šk. roku 2024/2025 prijímame žiakov aj na rozširujúce pomaturitné Špecializačné štúdium pre absolventov konzervatórií v týchto odboroch: 

 • Stará hudba
 • Komorná hudba
 • Populárna hudba

  Požiadavky na prijímacie skúšky: 

   

  • Absolutórium konzervatória 
  • Stará hudba - 2 piesne / 2 kontrastné skladby alebo časti z obdobia 17./18. storočia, starý nástroj nie je podmienkou 
  • Komorná hudba – 2 piesne / 2 kontrastné skladby/časti podľa vlastného výberu   
  • špecializácia Populárna hudba:

    – osobný pohovor z oblasti dejín hudby, estetické smerovanie a osobné ambície záujemcov o štúdium, schopnosť kritického myslenia vo vzťahu k súčasnej „nadprodukcii“ v oblasti slovenskej populárnej hudby

   – interpretácia dvoch ľubovoľných skladieb spojená so základnou formovou a harmonickou analýzou

   – sluchová a rytmická zisťovacia skúška: identifikácia jednoduchého a zloženého metra

   identifikácia počtu hlasov v súzvukoch, identifikácia jednotaktových a dvojtaktových rytmických motívov v systéme osminových, triolových a šestnástinových hodnôt