Špecializačné štúdium

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

V šk. roku 2022/2023 prijímame žiakov aj na rozširujúce pomaturitné Špecializačné štúdium pre  absolventov konzervatórií v týchto odboroch:

 • HDU    – Muzikál
 • Spev    – Stará hudba
 • Spev    – Komorná hudba
 • Hudba – Stará hudba
 • Hudba – Komorná hudba
 • Spev    – Opereta
 • Hudba – Populárna hudba
 • Hudba – špecializácia učiteľ hudobnej teórie
 • Hudba – špecializácia základy kompozície

Požiadavky na prijímacie skúšky:

 • Maturita alebo absolutórium konzervatória
 • Spev – Stará hudba, Spev – Komorná hudba, Spev – Opereta – 2 piesne podľa vlastného výberu
 • Špecializácia Hudba – Komorná hudba – 2 kontrastné skladby/časti podľa vlastného výberu
 • špecializácia Hudba –  Stará hudba – 2 kontrastné skladby/časti z obdobia 17./18. storočia, starý nástroj nie je podmienkou
 • špecializácia základy kompozície – predložiť 2 vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part/partitúra)
 • Špecializácia  populárna hudba – uchádzač absolvuje aj testy z hudobnej teórie, z dejín hudby a z harmónie
 • Špecializácia učiteľ hudobnej teórie – uchádzač absolvuje aj testy z hudobnej teórie a dejín hudby