Pedagógovia

Mgr. art. Petra Adamová

Darina Andučič Tóthová, DiS. art.

Mgr. art. Petra Babulícová, ArtD.

Mgr. art. Pavel Bogacz

Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD.

Mgr. art. Mgr. Adam Brutovský, PhD.

Zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie

Mgr. František Báleš

Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.

Vedúca odboru hry na klavíri a hry na akordeóne

Mgr. Erik Dimitrov

Mgr. Mária Ebringer

Mgr. art. Mária Eliášová

Mgr. art. Agnesa Ferienčíková

doc. Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD.

Mgr. Zuzana Grajcárová

Mgr. art. Viliam Gräffinger

doc. Mgr. art. Ján Gréner, ArtD.

Mgr. Danuša Hruškovičová

Zástupkyňa riaditeľa pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Vedúca predmetovej komisie - Tanec (HDU)

Prof. Vlasta Hudecová

Mgr. Ingrid Ištóková

Mgr. art. Stanislava Judinová

Mgr. art. Kateřina Kasalová

materská dovolenka

Mgr. art. Katarína Kolajová

Mgr. art. Mária Kolenová

Mgr. art. Marcela Koníková Beňová

materská dovolenka

MgA. Radka Kubínová

Vedúca odboru Špecializácia stará hudba

Mgr. art. Jozef Kundlák

Mgr. Lilija Larina

Mgr. Dana Leščenková

Vedúca predmetovej komisie – spev (HDU)

Mgr. art. Martina Mestická

Vedúca odboru dychových a bicích nástrojov

Mgr. art. Patrik Minár

Mgr. art. Michaela Motlochová, ArtD.

Mgr. art. Daniela Nagy

Mgr. Viktória Nagyová, PhD.

Mgr. art. Jan Pospíšil

Mgr. art. Mária Puhovichová, ArtD.

Mgr. art. Lillian Puťorová, PhD.

Vedúca odboru skladba

M. Mus. Miriam Rodriguez Brüllová

Milan Ruček, DiS. art.

Mgr. art. Dáša Rúfusová

Mgr.art. Katarína Schowanetz, ArtD.

Mgr. art. Daniel Šimonovič

ThLic. Ľubomír Švorca

Mgr. art. Róbert Tišťan, PhD.

M. Mus. Cindy Stehlová

Vedúca odboru strunových nástrojov

Mgr. art. Soňa Tomlyová

Vedúca odboru povinný klavír a korepetície

Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

Riaditeľ

Vedúci odboru Hra na organe a Cirkevná hudba

Bc. Mária Zajíčková Králiková, DiS. art.

vedúca odboru Spev

Mgr. Hana Zaujecová

Mgr. Branislav Ziman, DiS.art.

Mgr. art. Katarína Želinská

Vedúca predmetovej komisie – herectvo (HDU)