Pedagógovia

Mgr. art. Petra Adamová

Darina Andučič Tóthová, DiS. art.

Mgr. art. Petra Babulícová, ArtD.

Mgr. art. Pavel Bogacz

Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD.

Mgr. art. Mgr. Adam Brutovský, PhD.

Zástupca riaditeľa

Mgr. František Báleš

Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.

Vedúca odboru hry na klavíri a hry na akordeóne

Mgr. Erik Dimitrov

Mgr. Mária Ebringer

Mgr. art. Mária Eliášová

Bc. Filip Fejtl

Mgr. art. Agnesa Ferienčíková

Mgr. art. Ivica Gabrišová

Vedúca odboru dychových a bicích nástrojov

Mgr. Zuzana Grajcárová

Mgr. art. Viliam Gräffinger

doc. Mgr. art. Ján Gréner, ArtD.

Vedúci odboru Špecializácia Stará hudba

Mgr. Róbert Horňák

Mgr. Danuša Hruškovičová

Zástupkyňa riaditeľa

Vedúca predmetovej komisie - Tanec a javiskový pohyb

Prof. Vlasta Hudecová

Mgr. Ingrid Ištóková

Mgr. art. Stanislava Judinová

Mgr. art. Kateřina Kasalová

Mgr. art. Katarína Kolajová

Mgr. art. Mária Kolenová

Mgr. art. Marcela Koníková Beňová

Mgr. art. Jozef Kundlák

Mgr. Lilija Larina

Mgr. Dana Leščenková

Vedúca predmetovej komisie – spev

Mgr. art. Martina Mestická

Mgr. art. Patrik Minár

Mgr. art. Michaela Motlochová, ArtD.

Mgr. art. Daniela Nagy

Mgr. Viktória Nagyová, PhD.

Mgr. art. Vladimír Ondrejčák, Ph. D.

Vedúci odboru strunových nástrojov

Mgr. art. Jan Pospíšil

Mgr. art. Ján Prievozník

Mgr. art. Mária Puhovichová, ArtD.

Mgr. art. Lillian Puťorová, PhD.

Vedúca odboru skladba

M. Mus. Miriam Rodriguez Brüllová

Milan Ruček, DiS. art.

Mgr. art. Dáša Rúfusová

Mgr.art. Katarína Schowanetz, ArtD.

Mgr. art. Daniel Šimonovič

ThLic. Ľubomír Švorca

Mgr. art. Róbert Tišťan, PhD.

Mgr. art. Soňa Tomlyová

Mgr. art. Klaudia Vašinová

Vedúca odboru spev

Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

Riaditeľ

Vedúci odboru Hra na organe a Cirkevná hudba

Mária Zajíčková Králiková, DiS. art.

Mgr. Hana Zaujecová

Mgr. Branislav Ziman, DiS.art.

Mgr. art. Katarína Želinská

Vedúca predmetovej komisie – herectvo