ERASMUS+

                               

Milí študenti,

veľmi nás teší, že máte záujem zúčastniť sa výmenného programu ERASMUS+.  Pre efektívnejšie spracovanie všetkých administratívnych náležitostí spojených s vycestovaním zverejňujeme nasledovné inštrukcie, ktoré sú popísane v jednotlivých bodoch od príprav až po samotnú realizáciu.

 

Ako sa prihlásiť, ak mám záujem o mobilitu?

1. Prihlásite sa do výberového konania (vypíšete prihlášku do výberového konania a pošlete ju nascanovanú resp. elektronicky vypísanú na e-mailovú adresu: vasinova1@ckba.sk Do nadpisu správy uvediete „ERASMUS – výberové konanie“. V prílohe treba zaslať aj podpísané odporúčanie od pedagóga HOŠ + priemer známok z HOŠ. Následne vám bude elektronicky oznámený termín na osobný pohovor s koordinátorom pre ERASMUS+. 

2. Absolvujete osobný pohovor s koordinátorom, ktorýbude prebiehať v stanovenom termíne. Na pohovore sa zistia komunikačné znalosti v anglickom jazyku, skontrolujú sa dosiahnuté výsledky a prebehne motivačný rozhovor. 

3. Komisia pre program Erasmus plus rozhodne o vašom úspešnom/neúspešnom absolvovaní výberového kola.  Komisia o výsledku rozhoduje v súlade s dodržiavaním stanovených cieľov uvedených v prílohe o udelení akreditácie ERASMU+. Vybraných účastníkov predloží na schválenie riaditeľovi školy.

Čo musím urobiť, ak som bol vybratý?

1. Pred samotným podpísaním zmluvy sa musíte preukázať poistením do zahraničia, ktoré je podmienkou na vycestovanie a získanie finančného príspevku cez Erasmus. (medzinárodný preukaz poistenca vydaný vašou zdravotnou poisťovňou NESTAČÍ). Úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu – zašlete na e-mailovú adresu vasinova1@ckba.sk  Bez predloženia tohto poistenia nemôže byť uzatvorená Zmluva o stáži. Odporúčame uzavrieť si poistenie výhodne online so študentským preukazom ISIC v poisťovni Union: https://www.union.sk/celorocne-cestovne-poistenie-online/?insuranceType=KARTY#uzemie

2. Pred vycestovaním podpíšete Zmluvu o stáži. (žiaci do 18 rokov: Zákonný zástupca musí podpísať Súhlas s vycestovaním na mobilitu. Individuálnej mobility sa môže žiak zúčastniť iba so sprievodom (profesor, rodič alebo iná oprávnená dospelá osoba, prijímajúca inštitúcia)

3. Pridelenie financií – po podpise zmluvy vám bude vyplatená 1. splátka (80% z celkovej sumy) ešte pred odchodom na mobilitu. 

Čo mám urobiť po návrate z mobility?

1. Po mobilite zašlete koordinátorovi pre Erasmus+ záverečnú správu mobility a vyplníte záverečný elektronický formulár o absolvovaní mobility.

2. Po odovzdaní všetkých dokumentov vám bude vyplatená 2. splátka z pridelených financií. 

 

Pokiaľ budete mať otázky, na ktoré v tomto návode nenájdete odpoveď, adresujte ich výlučne e-mailom na: vasinova1@ckba.sk

Veríme, že tento „návod“ vám pomôže pri zrýchlení a zefektívnení celého procesu pred Vašim vycestovaním.

 

PRIHLÁŠKA NA MOBILITU (Online-formulár)

PRIHLÁŠKA NA MOBILITU (Papierová forma)

Aké sú kritériá pre výber účastníkov programu Erasmus +?

  • angličtina na konverzačnej úrovni
  • odporúčanie od pedagóga  HOŠ
  • prospech do 2,0 z HOŠ
  • slušné správanie
  • výsledky osobného pohovoru s koordinátorom Erasmus 

Mobility sú určené pre študentov denného štúdia 1.- 6. ročníka vo všetkých odboroch okrem žiakov v odboroch „ŠJP“

Na mobility realizované od 1.4 do 30.6.2023 je potrebné poslať prihlášky do 15.2.2023.

 

What will you get?

COURAGE – EXPERIENCE – INDEPENDENCE – FRIENDSHIP – ENERGY

OPPORTUNITIES: 

Learners mobility:

Short-time mobility (10 to 89 days)

Long-time mobility (90 to 365 days)

Participation in skills competitions: (1 to 10 days)

Staff mobility:

Job shadowing (2 to 60 days)

Teaching or training assignments (2 to 365 days)

Courses and training (2 to 30 days)

Other supported activities:

Invited experts (2 till 60 days)

Hosting teachers and educators in training (10 till 365 days)

Preparatory visits

Our past activities:

 Prague (CZ), Lecce (IT), Cervo (IT) Krakow (PL), Wien (AU)  Zurich (CH), Plejšac (HR), Kroměřiž (CZ), Valencia (Es), Lecce (IT), Sliema (MT), Zagreb (HR), Vila Franca (IT), Castelfidardo (IT),

HERE IS THE PLACE FOR „YOUR MOBILITY“ !!!

 

PRIORITIES OF THE ERASMUS+ PROGRAMME:

  1. Inclusion and Diversity

Disabilities, Health problems, Barriers linked to education and training systems, Cultural differences, Social barriers, Economic barriers, Barriers linked to discrimination, Geographical barriers:

  1. Digital Transformation

  1. Environment and fight against climate change  

  1. Participation in democratic life