ERASMUS+

                               

Milí študenti,

veľmi nás teší, že máte záujem zúčastniť sa výmenného programu ERASMUS+.  Pre efektívnejšie spracovanie všetkých administratívnych náležitostí spojených s vycestovaním, zverejňujeme nasledovné inštrukcie, ktoré sú popísane v jednotlivých bodoch od príprav až po samotnú realizáciu: 

 1. Prihlásite sa do výberového konania (vypíšete Prihlášku do výberového konania a pošlete ju nascanovanú resp. elektronicky vypísanú na e-mailovú adresu: vasinova1@ckba.sk Do nadpisu správy prosím uviesť ERASMUS výberové konanie. V prílohe treba zaslať aj podpísane odporúčanie od pedagóga HOŠ + priemer známky z HOŠ. Následne vám bude elektronicky oznámený termín na osobný pohovor s koordinátorom pre ERASMUS+. 
 2. Osobný pohovor s koordinátorom bude prebiehať v stanovenom termíne. Na pohovore sa zistia komunikačné znalosti v anglickom jazyku. Skontrolujú sa dosiahnuté výsledky a prebehne motivačný rozhovor. 
 3. O úspešnom absolvovaní výberového kola na jednotlivé mobility rozhoduje Rada pre ERASMUS, ktorá bude konať v súlade dodržiavania stanovených cieľov uvedených v prílohe o udelení akreditácie ERASMU+. Vybraných účastníkov predloží vedeniu školy. 
 4. Pred podpísaním zmluvy sa musíte preukázať poistením do zahraničia, ktoré je podmienkou na vycestovanie a získanie finančného príspevku cez Erasmus. Pozor – medzinárodný preukaz poistenca vydaný vašou zdravotnou poisťovňou NESTAČÍ!), úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu – zašlete na e-mailovú adresu: vasinova1@ckba.sk Upozorňujeme vás, že bez tohto poistenia nemôže byť uzatvorená Zmluva o stáži. Odporúčame uzavrieť si poistenie výhodne on-line s ISIC študentským preukazom v Union poisťovni: https://www.union.sk/celorocne-cestovne-poistenie-online/?insuranceType=KARTY#uzemie
 5. Podpísanie Zmluvy o stáži. Zmluvu budete podpisovať pred vycestovaním.  Usmernenie pre študentov do 18 rokov: Potrebný Súhlas s vycestovaním na mobilitu musí byť podpísaný zákonným zástupcom. Individuálnej mobility sa môže študent zúčastniť iba so sprievodcom (profesor, rodič, iná oprávnená dospelá osoba, prijímajúca inštitúcia) 
 1. Pridelenie financií. Po podpise zmluvy vám bude vyplatená 1. splátka (80% z celkovej sumy) ešte pred odchodom na mobilitu. 
 2. Po mobilite musíte zaslať koordinátorovi záverečnú správu mobility a vyplniť záverečný elektronický formulár o absolvovaní mobility. Až po odovzdaní všetkých dokumentov vám bude vyplatená 2.splátka. 

Pokiaľ budete mať otázky prosím adresujte ich výlučne e-mailom na: vasinova1@ckba.sk

Verím, že tento „návod“ vám pomôže pri zrýchlení a zefektívnení celého procesu pred vycestovaním.

 

PRIHLÁŠKA NA MOBILITU

VÝBER ÚČASTNÍKOV DO PROGRAMU ERASMUS+

Podmienky pre účasť a kritéria výberu:

-angličtina na konverzačnej úrovni

– odporúčanie od pedagóga  HOŠ

– prospech do 2,0 z HOŠ 

-slušné správanie

– výsledky osobného pohovoru s koordinátorom Erasmus

 

Mobility sú určené pre študentov denného štúdia  2.- 6. ročníka vo všetkých odboroch

What are you going to do in summer holidays?

What are you going to do in autumn? 

Come on to the internship Erasmus +.   Log in!

Deadline 30.04.2022

What will you get?

COURAGE – EXPERIENCE – INDEPENDENCE – FRIENDSHIP – ENERGY

OPPORTUNITIES:

Learners mobility:

Short-time mobility (10 to 89 days)

Long-time mobility (90 to 365 days)

Participation in skills competitions: (1 to 10 days)

 

Staff mobility:

Job shadowing (2 to 60 days)

Teaching or training assignments (2 to 365 days)

Courses and training (2 to 30 days)

 

Other supported activities:

Invited experts (2 till 60 days)

Hosting teachers and educators in training (10 till 365 days)

Preparatory visits 

 

PRIORITIES OF THE ERASMUS+ PROGRAMME:

 1. Inclusion and Diversity

Disabilities, Health problems, Barriers linked to education and training systems, Cultural differences, Social barriers, Economic barriers, Barriers linked to discrimination, Geographical barriers:

 1. Digital Transformation

 1. Environment and fight against climate change  

 1. Participation in democratic life