Klavírny maratón I. časť

Sme veľmi radi, že aj tento rok Vás môžeme pozvať na ďalší ročník Klavírneho maratónu v rámci umelecko-edukačného projektu Students Meet Professionals 2023.9. ročník festivalu sa zameriava sa na sólovú a komornú klavírnu tvorbu všetkých období a ponúka množstvo zaujímavých podujatí – semináre, majstrovské kurzy pre študentov klavírnej hry, tvorivé dielne pre deti a pedagógov ZUŠ a koncerty.

Festival sa realizuje s finančnou podporou Hudobného fondu a európskeho programu Erasmus plus, programu na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mobilít študentov a pedagógov v Európe.

I. časť Klavírneho maratónu sa bude konať 9. – 16. februára, v rámci ktorej privítame ako hosťa medzinárodne uznávaného klaviristu a pedagógaprof. Libora Nováčka, ktorý na našej škole bude prednášať o Alexandrovej technike a pracovať so študentami na klavírnych majstrovských kurzoch. Tí sa v závere kurzov predstavia na koncerte účastníkov.

Viac k harmonogramu festivalu nájdete v prehľade projektu Students Meet Professionals 2023.