Venujte nám 2% z daní 

 

Aj tento rok sa Občianske združenie pri Cirkevnom konzervatóriu uchádza o 2% z Vašich daní.

 

 

Prečo venovať 2% z daní práve OZ pri Cirkevnom konzervatóriu?

 

Naše OZ vzniklo v roku 2006. Jeho úlohou je podporovať aktivity študentov a pedagógov (projekty, koncerty, súťaže, predstavenia), pomáhať pri skvalitňovaní vyučovania a napomáhať pri renovácii a rozširovaní nástrojových a technických možností školy.
OZ spolu s programom Erasmus+ podporuje účasť žiakov na mnohých domácich a zahraničných súťažiach, kde sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach.

Od roku 2015 sa významne podieľa na spolufinancovaní a organizovaní edukačno-umeleckého projektu Students Meet Professionals, ktorého hlavným cieľom je podporovať neformálne vzdelávanie zamerané na netradičné formy vyučovania, spoluprácu žiakov s profesionálnymi umelcami, lektormi a domácimi a zahraničnými pedagógmi. Aj vďaka podpore OZ pri Cirkevnom konzervatóriu mohli na našej pôde viesť majstrovské interpretačné kurzy a koncertovať naši a zahraniční renomovaní umelci spolu s našimi žiakmi.

 

Čo je potrebné urobiť, ak máte záujem o poukázanie 2%?

 

1. Požiadať zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.
2. Z „Potvrdenia“ si zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (táto suma však musí byť minimálne 3,00 €)
3. Prečítať si „Poučenie“ a vypísať si „Vyhlásenie„. Do „Vyhlásenia“ doplníte sumu, ktorú poukážete.
4. Obe tieto tlačivá, teda „Vyhlásenie“ spolu s „Potvrdením“, doručiť prosím do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
5. Tí, ktorí si daňové priznanie robíte sami, nájdete potrebné informácie v dokumente „Vyhlásenie“.

 

 

Veľmi pekne Vám ďakujeme.

Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie pri Cirkevnom konzervatóriu
Sídlo: Beňadická 16, 851 06 Bratislava
IČO: 30869137
DIČ: 2022279402