2% z daní 

————————-v roku 2024 nie sme prijímateľom 2 %—————————-

V roku 2024 z organizačných dôvodov Občianske združenie pri Cirkevnom konzervatóriu nie je príjemca 2% z Vašich daní.

Ďakujeme Vám za Váš záujem a budeme sa o Vašu podporu 2 percent uchádzať opät v roku 2025.

 

Ako inak nás môžete podporiť?

 Aktivity nášho Občianskeho združenia môžete podporiť aj darovaním finančnej čiastky v akejkoľvek výške. V prípade záujmu o podporu v takejto forme nám prosím kontaktujte emailom na sekretariat@ckba.sk a pošleme Vám na podpis darovaciu zmluvu, po podpise pošlete Váš príspevok na účet občianskeho združenia.

 

 

 

Prečo venovať 2% z daní práve OZ pri Cirkevnom konzervatóriu?

 

Naše OZ vzniklo v roku 2006. Jeho úlohou je podporovať aktivity študentov a pedagógov (projekty, koncerty, súťaže, predstavenia), pomáhať pri skvalitňovaní vyučovania a napomáhať pri renovácii a rozširovaní nástrojových a technických možností školy.
OZ spolu s programom Erasmus+ podporuje účasť žiakov na mnohých domácich a zahraničných súťažiach, kde sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach.

Od roku 2015 sa významne podieľa na spolufinancovaní a organizovaní edukačno-umeleckého projektu Students Meet Professionals, ktorého hlavným cieľom je podporovať neformálne vzdelávanie zamerané na netradičné formy vyučovania, spoluprácu žiakov s profesionálnymi umelcami, lektormi a domácimi a zahraničnými pedagógmi. Aj vďaka podpore OZ pri Cirkevnom konzervatóriu mohli na našej pôde viesť majstrovské interpretačné kurzy a koncertovať naši a zahraniční renomovaní umelci spolu s našimi žiakmi.

 

 

 

Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie pri Cirkevnom konzervatóriu
Sídlo: Beňadická 16, 851 06 Bratislava
IČO: 30869137
DIČ: 2022279402