Vedenie školy

Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

riaditeľ

vedúci odboru Hra na organe a Cirkevná hudba

Mgr. art. Mgr. Adam Brutovský, PhD.

zástupca riaditeľa

Mgr. Danuša Hruškovičová

zástupkyňa riaditeľa

vedúca predmetovej komisie - Tanec a javiskový pohyb