Oznamy a novinky

Výročný koncert odboru Skladba

Výročný koncert odboru Skladba

Srdečne Vás pozývame na skladateľský koncert "Záblesky" venovaný 30. výročiu založenia Cirkevného konzervatória. Koncert sa uskutoční 15. februára 2023 o 18.00 v Kostole Loretánskej Panny Márie (Ušulínky) v Bratislave. Vstup na všetky koncerty je...

Výročný koncert odboru Hra na dychových a bicích nástrojoch

Výročný koncert odboru Hra na dychových a bicích nástrojoch

O Cirkevnom konzervatóriu je známe, že má silnú flautovú triedu a tiež triedu bicích nástrojov. Obe triedy sú už dlhodobo etablovanými triedami na našom Cirkevnom konzervatóriu, ktoré sa môžu pochváliť celým radom vynikajúcich absolventov, a úspechmi na domácich i...

„You and the Night and the Music“

„You and the Night and the Music“

Jazzový koncert žiakov špecializačného odboru Populárna hudba venovaný 30. výročiu založenia Cirkevného konzervatória v Bratislave ponúkne pestrý program. Zaznejú skladby známe ako Great American Song´s, originálne aranžmány hitov „pop music“ a aj autorské skladby v...

Klavírny maratón I. časť

Klavírny maratón I. časť

Sme veľmi radi, že aj tento rok Vás môžeme pozvať na ďalší ročník Klavírneho maratónu v rámci umelecko-edukačného projektu Students Meet Professionals 2023.9. ročník festivalu sa zameriava sa na sólovú a komornú klavírnu tvorbu všetkých období a ponúka množstvo...

Adventný koncert

Adventný koncert

  ADVENTNÝ KONCERT CIRKEVNÉHO KONZERVATÓRIA Nechajte v adventnom čase vstúpiť pokoj do vašich sŕdc. Účinkujú naši studenti a pedagógovia. Koncert otvorí komorný zbor pod vedením Mgr. art. Róberta Tišťana, PhD., budú nasledovať sólové, komorné, inštrumentálne a...

Erasmus+: Intenzívny kurz taliančiny

Erasmus+: Intenzívny kurz taliančiny

Vďaka Erasmus + sme mohli nami privítať prizvaného experta na taliansky jazyk Dott. Edoarda Luigiho Macriho. Obohatení o mnohé kultúrne a jazykové vedomosti sa nateraz lúčime, ale veríme, že naša spolupráca ešte len začala.

Nový školský rok

Nový školský rok

Nástup do školy je 5. septembra o 09:00 v budove školy na Beňadickej 38A. Po úvodnom stretnutí s riaditeľom školy budú nasledovať triednické hodiny, kde sa dozviete viac o priebehu vyučovania nasledujúce dni. Pre záujemcov sú obedy k dispozícii v školskej jedálni ZŠ...

Rozhovor s Mgr.art. Dášou Rúfusovou

Rozhovor s Mgr.art. Dášou Rúfusovou

  „Miluj divadlo v sebe, nie seba v divadle“     1. Aká bola tvoja cesta k herectvu? Narodila som sa do rodiny divadelníkov. Môj prastarý otec Matej Kováč z maminej strany bol zakladateľom divadla v Závažnej Porube. Stará mama sa vydala za Petra Rúfusa,...

Informácie k prijímacím skúškam 2022/2023

Informácie k prijímacím skúškam 2022/2023

Aký druh štúdia si zvoliť: riadne denné štúdium  - pre uchádzačov, ktorí majú ukončené alebo v tomto roku ukončia základný stupeň vzdelania pomaturitné denné štúdium - pre uchádzačov, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie štúdium jednotlivých...

„Spolu úspešnejší 2“

„Spolu úspešnejší 2“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2“ na mesiace január až jún 2022. Cieľom výzvy je podpora pre tie stredné školy, ktoré budú...