Oznamy a novinky

Erasmus+: Intenzívny kurz taliančiny

Erasmus+: Intenzívny kurz taliančiny

Vďaka Erasmus + sme mohli nami privítať prizvaného experta na taliansky jazyk Dott. Edoarda Luigiho Macriho. Obohatení o mnohé kultúrne a jazykové vedomosti sa nateraz lúčime, ale veríme, že naša spolupráca ešte len začala.

Nový školský rok

Nový školský rok

Nástup do školy je 5. septembra o 09:00 v budove školy na Beňadickej 38A. Po úvodnom stretnutí s riaditeľom školy budú nasledovať triednické hodiny, kde sa dozviete viac o priebehu vyučovania nasledujúce dni. Pre záujemcov sú obedy k dispozícii v školskej jedálni ZŠ...

Informácie k prijímacím skúškam 2022/2023

Informácie k prijímacím skúškam 2022/2023

Aký druh štúdia si zvoliť: riadne denné štúdium  - pre uchádzačov, ktorí majú ukončené alebo v tomto roku ukončia základný stupeň vzdelania pomaturitné denné štúdium - pre uchádzačov, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie štúdium jednotlivých...

„Spolu úspešnejší 2“

„Spolu úspešnejší 2“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2“ na mesiace január až jún 2022. Cieľom výzvy je podpora pre tie stredné školy, ktoré budú...