Adventný koncert

 

ADVENTNÝ KONCERT CIRKEVNÉHO KONZERVATÓRIA

Nechajte v adventnom čase vstúpiť pokoj do vašich sŕdc. ❤️
Účinkujú naši studenti a pedagógovia. Koncert otvorí komorný zbor pod vedením Mgr. art. Róberta Tišťana, PhD., budú nasledovať sólové, komorné, inštrumentálne a spevácke vystúpenia, či recitácie s adventnou tématikou. Koncert bude zavŕšený výkonom komorného orchestra pod vedením Mgr. art. Pavla Bogacza. Srdečne Vás pozývame!