Úspešní absolventi

Naši absolventi

 

Mnohí naši absolventi sa uplatnili ako úspešní umelci v národnom aj celosvetovom kontexte, sú členmi rôznych profesionálnych umeleckých zoskupení, komorných súborov, orchestrov, divadiel, hudobných skupín, alebo sa presadili v umelecko-kreatívnom priemysle a môžete ich poznať aj zo známych televíznych formátov a online-platforiem. Iní sa zasa etablovali ako úspešní pedagógovia a odborní pracovníci v strednom alebo vysokom umeleckom školstve a odovzdávajú svoje poznatky mladším generáciám.

Medzi našich úspešných absolventov patria napríklad Pavol Bršlík, Adrián Kokoš, Mária Čírová, Eva Šušková, Dárius Koči, Lesana Krausková, Eduard Lenner, Mojmír Prochádzka, Xénia Járová, alebo množstvo umelcov, ktorí pôsobia aj na našom konzervatóriu ako Branislav Ziman, Erik Dimitrov, Lilian Puťorová, Ján Prievozník, Lujza Ďurišová, Katarína Želinská, Klaudia Vašinová, Mária Králiková Zajíčková, Dana Leščenková, Viktória Nagyová.