Výsledky prijímacích skúšok – 2. KOLO

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok nájdete v časti prijímacie skúšky.
Prosíme prijatých uchádzačov o písomné potvrdenie nástupu najneskôr do 26. júna. Formulár nájdete v časti Prijímacie skúšky.