Naše hodnoty

Z

Rešpekt

Vážime si každého, aký je

Z

Odvaha

Učíme sa čeliť naším strachom

Z

Empatia

Dvíhame sa navzájom

Z

Vytrvalosť

Trpezlivo kráčame za svojimi snami

Z

Kresťanská integrita

Robíme to, čo je správne, nie to, čo je ľahké

Sme škola s tridsaťročnou históriou. Našimi chodbami prešlo mnoho úspešných absolventov. Okrem kvalitného umeleckého vzdelania a bezpečného prostredia rešpektujúceho špecifické potreby dospievajúcich sa naša škola zameriava predovšetkým na budovanie spoločenstva a vzťahov v ňom. Našimi základnými hodnotami sú empatia, tolerancia, rozvoj talentu, spolupatričnosť a vzájomná podpora v tvorivej atmosfére.