Výročný koncert speváckeho odboru

Srdečne Vás pozývame na slávnostný koncert speváckeho odboru Cirkevného konzervatória pri príležitosti 30. výročia založenia školy, ktorý sa uskutoční dňa 15. marca 2023 o 18.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

O 9.40 sa pri tejto príležitosti uskutoční aj prednáška venovaná osobnosti Anne Hrušovskej. Lektorkami budú prof. Vlasta Hudecová a Mgr. art. Eva Malatincová, PhD.. Viac informácií nájdete na podstránke školského projektu Students Meet Professionals.