Pedagogický a umelecký odkaz Anny Hrušovskej

Srdečne Vás pozývame na posledné podujatie jarnej časti projektu Students Meet Professionals 2023, ktoré bude venované speváckemu odboru Cirkevného konzervatória.

Dňa 15. marca sa o 9.40 v koncertnej sále Cirkevného konzervatória uskutoční prednáška s prof. Vlastou Hudecovou a Mgr. art. Evou Malatincovou, PhD., ktorá bude venovaná osobnosti pedagogičky a speváčky Anny Hrušovskej, ktorej meno nesie aj spevácky odbor.

O 18.00 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutoční slávnostný koncert súčasných a bývalých žiakov speváckeho odboru, venovaný 30. výročiu založenia školy.