Výberové konanie na riaditeľa školy

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa...
Prednáška o barokových nástrojoch

Prednáška o barokových nástrojoch

V piatok 22. marca sa v čase 10.35 – 11.20 (4. hodina) v koncertnej sále na Beňadickej 16 uskutoční prednáška gitaristu a lutnistu M.Mus. Jakuba Mitríka venovaná barokovým nástrojom (lutna, teorba a chotarrone) v spolupráci so speváčkou Zuzanou Badárovou. Vstup...