Výsledky 1. kola prijímacích skúšok

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 nájdete v sekcii Prijímacie skúšky
Nezabudnite svoj nástup na štúdium potvrdiť do 24. mája.