absolventský koncert Alexandra Ovsianková a Marcel Petráš

Srdečne Vás pozývame na absolventský koncert Alexandry Ovsiankovej (hra na flaute) a Marcela Petráša (hra na violončele), ktorý sa uskutoční dňa 25. mája o 17.30 v CC Centre Jiráskova 3, Bratislava.