Prednáška s Petrom Zajíčkom Students Meet Professionals 2023

Srdečne Vás pozývame na prednášku Mgr. art. Petra Zajíčka, ArtD. (VŠMU Bratislava) s názvom „Francúzsky husľový fenomén 1. polovice 18. storočia“, zameranú na historicky informovanú interpretáciu husľovej hudby. Na prednáške lektor predstaví aj svoju publikáciu s rovnomenným názvom. Pudjatie sa koná v rámci IX. ročníka projektu projektu Students Meet Professionals.

Viac informácií o projekte a prednáške nájdete tu