doc. Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD.

HOŠ Hra na flaute, Pedagogika a psychológia HOŠ, HOŠ komorné zostavy, Komorná hudba, Súborová hra

doc. Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD.
^

Vzdelanie

1993 – 1998 Štátne konzervatórium v Bratislave (Dagmar Šebestová-Zsapková), privátna výuka ​(Valéria Bánovská), štúdium ukončila absolventskými skúškami
1998 – 1999 mimoriadne štúdium na Hudobnej akadémii Franza Liszta v Budapešti (Gyula Csetényi)
1999 – 2004 denné štúdium koncertného smeru hry na flaute na Universität Mozarteum, Salzburg v Rakúsku (Michael Martin Kofler), štúdium ukončila absolventskými skúškami a bol jej udelený akademický titul Mag. Art.
2004 – 2005 repertoárové nadstavbové štúdium na Universität Mozarteum, Salzburg (Michael Martin Kofler)
2010 – 2012 doplnkové pedagogické štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

^

Prax

2008 – Cirkevné konzervatórium v Bratislave Akadémia umení v Banskej Bystrici – pedagóg hra na flaute

^

Umelecká činnosť

Od začiatkov svojich štúdií je členkou komorného súboru Duo Cordefiato s gitaristkou Miriam Rodriguez Brüllovou, s ktorou tiež nahrali CD s názvom Pictures (2005)
Vďaka dlhoročnému štúdiu v Salzburgu sa jej podarilo nadviazať spoluprácu s tamojšími početnými ansámblami účinkovala na viacerých významných hudobných festivaloch doma i v zahraničí jej aktivita sa rozvíja súčasne vo viacerých sférach – v sólistickej, komornej oblasti a príležitostne aj s väčšími obsadeniami v hudobných telesách.
Uskutočnila rad recitálových vystúpení po celom Slovensku s klaviristami Matejom Vrábelom, a Marošom Klátikom
Ako štipendistka projektu Orchestrálna akadémia Mníchovskej filharmónie bola po dve sezóny (2001 – 2003) členkou Mníchovskej filharmonie
Sólisticky sa predstavila s telesami jako Capella Istropolitana, Junge Philharmonie Salzburg, Pressburger Philharmonie, Sinfonieta Györ, Orch. Štátnej opery Banská Bystrica, Münchner Kammerorchester a.i.
Uskutočnila niekoľko verejných nahrávok pre Slovenský rozhlas a príležitostne spolupracuje so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, a s orchestrami Virtuosi Brunensis a Opera incognita Spolu s vynikajúcim českým flautistom Janom Ostrým sa predstavila na koncerte v Prahe – Flétnové dny, kde uviedli diela J. J. Quantza F. Bendu a F. Veľkého.
Koncertne vystúpila v mnohých európskych krajinách, Japonsku a Číne

^

Iné odborné aktivity

iniciátorka a spoluorganizátorka Medzinárodnej súťaže Flautiada pre mladých flautistov.
Je predsedkyňou rovnomenného občianskeho združenia – Flautiada, ktoré má za cieľ propagovať flautovú hru na Slovensku, vzdelávať, a poskytovať informácie pre pedagógov a študentov flautovej hry. Pod hlavičkou Flautiady sa konali na pôde bratislavského konzervatória odborné semináre a rozpravy o pedagogike hry na flaute pre učiteľov a žiakov pod vedením Univ. Prof. Hansgeorga Schmeisera, ako aj majstrovské kurzy Jana Ostrého z Českej republiky.

^

Semináre a kurzy

apríl 2012 – Chorvátsko – Muzička škola Pregrada, odborný seminár v hre na flaute, apríl 2012 – Česká Republika (Praha) Flétnové dny – odborný seminár pre žiakov a študentov pražského konzervatória
Odborný seminár pre žiakov pedagógov a študentov Konzervatória v Plzni.

^

Odkazy