Výsledky 2. kola prijímacích skúšok

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok nájdete v menu Prijímacie skúšky.