Výberové konanie na riaditeľa školy

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevného konzervatória s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024.

Bližšie informácie k podmienkam a požiadavkám nájdete na tomto odkaze.