„Spolu úspešnejší 2“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2“ na mesiace január až jún 2022.

Cieľom výzvy je podpora pre tie stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

Vlastná realizácia doučovanie začína 17.  januára 2022 a ukončené bude dňa 17. júna 2022. V mesiaci január a jún bude prebiehať doučovanie ½ mesiaca.