Logo Students Meet Professionals

Stručná charakteristika projektu

  Projekt „Students Meet Professionals“ je edukačno-umelecký projekt zameraný na podporu a skvalitnenie vzdelávania v oblasti interpretačného umenia. Hlavným cieľom projektu je aktívna spolupráca študentov hudobného umenia a profesionálnych interpretov na širokej platforme vzdelávacích podujatí – semináre, majstrovské kurzy a tvorivé dielne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je príprava a realizácia umeleckých výkonov (koncerty). Cieľom podujatí je aj nadväzovanie spolupráce s osobnosťami a inštitúciami, ktoré sa venujú hudobnému vzdelávaniu.

  2020 - VI. ročník projektu Students Meet Professionals približuje celé spektrum slovenskej i svetovej duchovnej tvorby. Po prvýkrát na Slovensku sa predstaví žijúca legenda barokovej priečnej flauty - Barthold Kuijken, dramaturgia koncertov bude obohatená o novú tvorbu slovenských skladateľov. Projekt sa v tomto ročníku pripojí k Roku slovenského divadla.

Edukačné ciele projektu:
 • Aktívnou spoluprácou študentov v bezprostrednom kontakte s profesionálmi umelcami získa žiak:
 • nové vedomosti a skúsenosti
 • podnetné inšpirácie
 • skvalitnenie edukácie

Umelecké ciele projektu:
 • objavná dramaturgia koncertov
 • jedinečné interpretácie
 • vznik nových diel
 • nová kvalita koncertného života

Podujatia 7. ročníka

Jarná časť projektu: 14. apríl – 7. máj 2021

 • 14. apríl 2021 - Ako spievať prvú ligu

  - prednáška spojená s prezentáciou knihy „Ako spievať prvú ligu“ priblíži významnú osobnosť slovenského vokálneho umenia, prof. Petra Mikuláša, sólistu Opery SND, dlhoročného pedagóga VŠMU. V prípade, že pandemická situácia dovolí, súčasťou projektu bude majstrovský kurz pre študentov zameraný na piesňovú tvorbu.

 • 26. apríl 2021 - Klavírne matiné

  - koncertný seminár je podujatie, ktoré otvára priestor na prezentáciu širokého spektra sólovej klavírnej tvorby našich súčasných skladateľov. Diela Tomáša Boroša, Daniela Mateja, Adriána Demoča, Samuela Hvozdíka, Jany Kmiťovej a Lukáša Borzíka zaznejú v interpretácii klaviristky Andrey Bálešovej. Súčasťou projektu je seminár o autoroch a súčasnej kompozičnej tvorbe. Lektormi seminára sú Andrea Bálešová a Lukáš Borzík.

 • 6. - 7. máj 2021 - Majstrovský kurz s Bartholdom Kuijkenom

  - Majstrovský kurz so žijúcou legendou barokovej priečnej flauty Bartholdom Kuijkenom (Belgicko) je určený pre všetkých, ktorým je blízka téma historických nástrojov a historicky poučenej interpretácie. Majstrovský kurz s asistenciou čembalistky A.Ferienčíkovej sa uskutoční v Koncertnej sále Cirkevného konzervatória. Podujatie je realizované v spolupráci s festivalom Dni starej hudby, ktorý zabezpečuje realizáciu koncertu B. Kuijkena.

Novinky z Facebooku:

4 mesiacov dozadu

Students Meet Professionals
☺️☺️ako sme sľúbili, ponúkame Vám záznam z posledného podujatia jarnej časti nášho projektu "Tak aká flauta na Bacha?"☺️☺️🙃Záznam je upravovaný minimálne, tak sa za prípadné nedostatky ospravedľňujeme😊youtu.be/gK5qWpbkQUs ... Zobraziť viacZobraziť menej
Zobraz na Facebooku

4 mesiacov dozadu

Students Meet Professionals
Titulná fotka profilu Students Meet Professionals ... Zobraziť viacZobraziť menej
Zobraz na Facebooku

4 mesiacov dozadu

Students Meet Professionals
☺☺V piatok 7. mája 2021 sme podujatím "Tak aká flauta na Bacha?" uzavreli jarnú časť nášho projektu. Pripravujeme pre vás aj záznam seminára, ktorý v krátkom čase zverejníme ☺☺Teraz ponúkame aspoň pár fotiek...Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Hudobný fond a Nadácia mesta Bratislava ... Zobraziť viacZobraziť menej
Zobraz na Facebooku
Predošlé ročníky projektu:
SMP 2017
SMP 2018
SMP 2019
SMP 2020

Jesenná časť projektu: 20.  október – 1. december 2021


 • 20. október 2021 - Hudba v slove - Slovo v hudbe

  - Podujatie reflektuje 100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava priblížením jeho osobnosti a literárnej tvorby, ktorá je dodnes inšpiračným zdrojom mnohých umeleckých diel. Prizvaním spisovateľky, prekladateľky a redaktorky Jany Juráňovej do projektu sa pokúsime ozrejmiť jeho ľudské vlastnosti a osobný život. Súčasťou podujatia je koncert, ktorého dramaturgia pozostáva z kompozícií, ktorých predlohou diela P. O. Hviezdoslava. Zámerom projektu je iniciovať aj vznik nových diel, ktoré budú premiérované na tomto podujatí (Gräffinger, Bernáth, Papanetzová, Borzík, študenti kompozície).

 • 4. november 2021 - Cirkevná hudba na Slovensku v zrkadle času

  - Podujatie sa zameriava na význam osobností slovenského hudobného života, ktorí sa vo veľkej miere pričinili o rozvoj cirkevnej hudby na Slovensku: M. Schneider-Trnavský, J. L. Bella, Š. Németh-Šamorínsky. Lektorom prednášky o problematike v cirkevnej hudby je jubilujúci prof. Ján Vladimír Michalko. Na koncerte v Katedrále sv. Šebastiána zaznejú sólové organové skladby, komorné a zborové diela vyššie spomenutých autorov.

 • 19. november 2021 - Mikuláš Schneider-Trnavský v piesňach mladej generácie

  - Projekt reflektuje 140. výročie narodenia významnej osobnosti slovenskej hudby, skladateľa M. Schneidera Trnavského. Prednášku bude viesť popredná historička Edita Bugalová. Do projektu sú aktívne zapojené aj deti bratislavských ZUŠ, ktoré vystúpia na koncerte spolu s profesionálnymi spevákmi. Hosťom tohto podujatia bude Pavol Bršlík, jeden z najvýraznejších predstaviteľov mladej speváckej generácie.

 • 1. december 2021 - JazzOslava Hviezdoslava

  – seminár a koncert s umeleckým slovom uvedie účastníkov podujatia do tematiky vzťahu slova a hudby, pričom predstaví možnosti jazzovej tvorby a improvizácie s dôrazom na prácu s textom poézie P. O. Hviezdoslava. Lektorom seminára je František Báleš, ktorého autorské skladby na texty desiatich sonetov P. O. Hviezdoslava budú uvedené aj v rámci koncertu. Na realizácii sa bude hudobne podieľať profesionálny jazzový ensembel a študenti hudobno-dramatického odboru, ktorí sa predstavia v prednese poézie P. O. Hviezdoslava

Štatutárny zástupva OZ a koordinátor projektu:

Mgr. art. et Mgr.  Adam BRUTOVSKÝ, PhD. 
adam.brutovsky@ckba.sk


Projekt z verejných zdrojov podporili:
Fond na podporu umenia

Hudobný fond