Otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 4. septembra v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke.

HARMONOGRAM

4. september: 

9.00 – stretnutie žiakov 1. ročníka s triednou profesorkou pred budovou školy na Beňadickej 38  a spoločný odchod do Kostola Sedembolestnej Panny Márie (Betliarska 3) 

09.30 – slávnostné otvorenie šk. roka a príhovor riaditeľa školy v Kostole Sedembolestnej Panny Márie (Betliarska 3)

10.00 – sv. omša – Veni Sancte 

od 11.00 – administratívne náležitosti (podľa potreby) 

 

5. september: 

9.00 – triednické hodiny – Beňadická 38 (V.B, VI.B Beňadická 16) (zoznam učební – v prílohe)

 

6. september: 

8.30  triednicka hodina  1. ročník

9.30 – zveľaďovanie spoločných priestorov – 1. a 2. ročník (prosíme, prineste si pracovné oblečenie) 

v poobedňajších hodinách – dohodnuté konzultácie s pedagógmi

 

7. september: 

7.50 – Sv. omša v školskej kaplnke (Beňadická 16)  

od 8.45  dohodnuté konzultácie s pedagógmi