Mgr. Hana Zaujecová

Anglický jazyk, odborný cudzí jazyk anglický

Mgr. Hana Zaujecová
^

Vzdelanie…

2015 – 2017 magisterské štúdium, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Filozofická fakulta, odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra)

2021-2015 bakalárske štúdium, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Filozofická fakulta, odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra)

2008-2012 Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce; odbor: gymnázium

2005-2008 Základná škola, Komenského 6, Sobrance

1999-2005 Základná škola, Blatné Remety 

Ďalšie vzdelanie a certifikáty…

apríl 2020 kurz pokročilých vyučovacích zručností s Johnom F. Fanselowom: „Rethink Teaching Vocabulary and Grammar Certificate“

január 2018 workshop s Rayom Parkerom zameraný na suprasegmentálne javy v anglickej výslovnosti

október 2016 kurz anglickej právnej terminológie (Hieronymove dni 2016 v Bratislave)

júl 2016 Letný jazykový kurz srbského jazyka; Centrum pre srbský jazyk ako cudzí jazyk, Univerzita Belehrad, Fakulta filológie, Srbsko

2012 First Certificate in English

2009-2012 štúdium na jazykovej škole Centrum jazykov MM Star, Michalovce (celoročný kurz pre vyššie pokročilých – príprava na FCE)

Prax…

september 2021-súčasnosť Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov: anglický jazyk, Cirkevné konzervatórium v Bratislave (výchovnovzdelávacia činnosť so zameraním na výučbu anglického jazyka)

máj-júl 2021 IT Technical Writer, Expersoft System, s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava (písanie a aktualizácie produktovej dokumentácie; sledovanie zmien produktu a ich zapracovávanie do technickej dokumentácie; posudzovanie textu z hľadiska jeho zrozumiteľnosti, stručnosti, gramatickej a štylistickej správnosti)

september 2017-december 2020 Lektorka anglického jazyka, Edifiers, s.r.o., Bajkalská 1496/25, Bratislava (podieľanie sa na tvorbe jednotlivých kurzov po ich obsahovej stránke; príprava a zostavovanie plánov jednotlivých kurzov; komunikácia s klientmi; vypracovávanie hodnotení jednotlivých kurzov a študentov)

november 2016-jún 2017 Externá lektorka anglického jazyka v JŠ VAGeS, Hodžova 25, Nitra (výučba kurzov anglického jazyka v mimoškolských zariadeniach)

január-marec 2017 Odborná prax odboru prekladateľstva a tlmočníctva Agentúra TOP, Štúrova 4, Nitra

február 2016 Stáž pre študentov prekladateľských odborov LEXIKA, s.r.o., Miletičova 21, Bratislava;

(práca s CAT (memoQ); technická príprava textov/súborov na preklad; konverzia PDF do DOCX; príprava textov/súborov na preklad; konverzia textov z PDF do editovateľnej podoby; QA prekladov; revízia prekladov)