Hra na klavíri, Povinný klavír, Korepetície, Spev z listu
Image
VZDELANIE...

1993 - 1997 Konzervatóriu v Banskej Bystrici, odbor cirkevná hudba a odbor hra na klavíri
1997 - 2002 VŠMU v Bratislave, odbor hra na klavíri, v triede Prof. Zuzany Paulechovej

doktoranské :

2002 - 2008 VŠMU v Bratislave, odbor hra na klavíri so zameraním na komornú hru, v triede Prof. Mariána Lapšanského

PRAX...

2002 - Cirkevné konzervatórium v Bratislave Počas vyoskoškolských štúdií mala možnosť získavať cenné skúsenosti v triedach Prof. Jozefa Podhoranského, Prof. Anny Hölblingovej a v neposlednom rade v triede prof. Pavla Bogacza. Prejavovala sa ako schopná a vnímavá komorná hráčka a aj v súčasnosti sa zaoberá najmä umením klavírnej spolupráce.

KONTAKT:

katarina.schowanetz@gmail.com

Fotografie