Mgr.art. Katarína Schowanetz, ArtD.

Hlavný odbor štúdia hra na klavíri, korepetícia, hra na klavíri, interpretačný seminár, komorná hra, pedagogika hlavného odboru štúdia, prax v klavírnom sprievode

Mgr.art. Katarína Schowanetz, ArtD.
^

Vzdelanie...

1993 – 1997 Konzervatóriu v Banskej Bystrici, odbor cirkevná hudba a odbor hra na klavíri
1997 – 2002 VŠMU v Bratislave, odbor hra na klavíri, v triede Prof. Zuzany Paulechovej
doktoranské :
2002 – 2008 VŠMU v Bratislave, odbor hra na klavíri so zameraním na komornú hru, v triede Prof. Mariána Lapšanského
^

Prax...

2002 – Cirkevné konzervatórium v Bratislave Počas vyoskoškolských štúdií mala možnosť získavať cenné skúsenosti v triedach Prof. Jozefa Podhoranského, Prof. Anny Hölblingovej a v neposlednom rade v triede prof. Pavla Bogacza. Prejavovala sa ako schopná a vnímavá komorná hráčka a aj v súčasnosti sa zaoberá najmä umením klavírnej spolupráce.