Prof. Vlasta Hudecová

Hlavný odbor štúdia spev, hlavný odbor štúdia – Spev komornej hudby, hlavný predmet operetný spev, pedagogicko – umelecká prax, pedagogika hlavného odboru štúdia

Prof. Vlasta Hudecová
^

Info...

Rodáčka z Moravského Lieskového v okrese Nové Mesto nad Váhom sa narodila 19. marca 1937. Rodičia jej venovali maximálnu starostlivosť tak vo výchove, ako i vo vzdelaní. Hudbe sa venovala od mala a v roku 1953 začala študovať spev na konzervatóriu v Bratislave v triede profesorky Dariny Žuravlevovej – Paulovičovej a absolvovala v roku 1958. Na absolventskom koncerte v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 20. mája 1958 spievala „ Kantátu č. 51 pre sólový soprán so sprievodom orchestra“ J. S. Bacha.

Po štúdiu konzervatória pokračovala v štúdiu spevu na VŠMU v triede slávnej slovenskej profesorky Doc. Anny Hrušovskej. VŠMU absolvovala v roku 1963 postavou Fiordiligi v opere W. A. Mozarta Cosí fan tutte a piesňovým recitálom. Doc. Hrušovská bola vynikajúci pedagóg a vytušila nadanie vtedy ešte Vlasty Rojkovej pre pedagogickú dráhu a venovala jej veľa času, aby bola erudovaná i v tomto smere. Prianím pani Hrušovskej i vtedajšieho predstavenstva školy bolo, aby zaujala miesto na niektorej opernej scéne. Rozhodla sa však pre pedagogickú dráhu a tak od ukončenia štúdia na VŠMU v januári 1963 ostala verná školstvu.

V roku 1963 sa stala asistentkou na Pedagogickom inštitúte v Nitre, kde pôsobila ako pedagóg hlasovej výchovy. Po jeden a pol ročnom pôsobení na katedre hudobnej výchovy, kde ju práca neuspokojovala, od septembra 1964 začala učiť spev na bratislavskom konzervatóriu.

Z jej vyše 20 ročného pôsobenia na foniatrickej klinike a z praxe v náprave hlasových porúch vznikla metodická štúdia „Typy fonačných porúch u spevákov a hlasových profesionálov, možnosti ich reedukácie“. Táto štúdia má slúžiť pre pedagógov a študentov VŠMU, prípadne konzervatórií pri odstraňovaní hlasových porúch a tiež pre poznanie anatómie a fyziológie hlasového ústrojenstva. Jej pôsobenie na VŠMU v Bratislave začalo v roku 1976 a to najskôr ako externý pedagóg a v školskom roku 1982-83 ako interný pedagóg až do roku 2007.
Učiteľské poslanie je len jednou z aktivít prof. Vlasty Hudecovej. Jej povahe je vlastné, že sa neuspokojí s tým, čo momentálne dosiahne a túžba za poznaním a ďalším vzdelaním ju hnala ďalej. Preto privítala ponuku pôsobiť na Foniatrickej klinike fakultnej nemocnice na Zochovej ulici v Bratislave, ako hlasový pedagóg pri hlasových poruchách. Tam pôsobila od roku 1973 externe. Práca na klinike jej veľmi pomohla k zvýšeniu vedomostí a k skvalitneniu pedagogickej práce. V náplni mala nielen reedukáciu hlasu, ale bola aj spoluúčasná pri školení logopédov. Niekoľko rokov spolupracovala so Slovenským hudobným fondom ako umelecká vedúca štipendistov. Okrem týchto aktivít sa vždy venuje jej bývalým absolventom po nástupe do praxe a pomáha im po speváckej stránke. Pripravuje s nimi všetky súťaže, koncerty a operné predstavenia. V dôsledku jej pracovných výsledkov a zainteresovanosti o školské diania a reprezentáciu školy, ju vedenie VŠMU a ministerstvo školstva vtedajšej republiky, na prelome rokov 1984-85 vyslalo na 4-mesačnú stáž do Talianska na Santa Ceciliu do Ríma a školu pri La Scale v Miláne. Tam mala možnosť konfrontovať svoju prácu s požiadavkami popredných talianskych pedagógov, dirigentov a spevákov, ako napr. prof. Borelli, prof. Paperi, prof. Agosti, dirigent: Bruno Aprea, Zino. Absolvovala stáž na konzervatóriu v Miláne u maestra Ferranda Piera Mirandu a u profesorky Anny – Marie Castiglioni, stáž v Scuola la Scala v Miláne u profesora Silvestriho, Mantovaniho a mezzosopranistky pani Simionato. Navštívila aj súkromné hodiny u pani Giny Ciny. V Taliansku navštívila hodiny spevu u profesorky Berziani na konzervatóriu v Aquille a tiež hodiny spevu na Hochschüle für Musik v Stuttgarte u prof. Abel a prof. Gesti. Skúsenosti zo stáží podporili jej vedomosti a utvrdili ju v presvedčení správnych pedagogických postupov pri výuke spevu a zároveň sa jej obohatila repertoárová rozhľadenosť. Vlasta Hudecová je stále aktívnym pedagógom a vychováva budúcich operných a koncertných spevákov, ale aj pedagógov. Pracuje ako členka magisterských, bakalárskych i doktorantských štátnych skúšok. V súčasnosti je profesorkou spevu na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a tiež na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Vychovala radu absolventov, ktorí reprezentujú jej pedagogickú prácu v rôznych hudobných telesách, alebo v pedagogickej činnosti. Niektorí jej študenti boli angažovaní ako sólisti opery SND už počas štúdia a to Ľudovít Ludha – tenor, Vladimír Kubovčík – bas a Ľubica Vargicová – koloratúrna sopranistka, dostali angažmá už po 3. ročníku VŠMU.

ABSOLVENTI VŠMU Vlasty Hudecovej : Dora Kulová, Ľudmila Brannová-Hudecová, Silvia Virágová, Eva Šeniglová, Ľudovít Ludha, Vladimír Kubovčík , Adam Blažo, Dagmar Lukáčová, Dagmar Livorová, Dagmar Bezačinská, Ľubica Vargicová, Zoltán Vongrey, Šimon Svitok, Igor Pasek, Kamil Kamberovič, Katarína Krčmárová, Silvia Adamíková, Peter Cingel, Filip Tůma, Oľga Bezačinská, Martina Špačková-Múdra, Monika Černáková-Fabianová, Pavol Remenár, Mário Strešňák. Mnohí z jej absolventov pôsobí na domácich a zahraničných scénach a koncertných pódiách, ale aj ako pedagógovia konzervatórií a VŠMU. Ľudovít Ludha, Ľubica Vargicová, Monika Fabianová, Pavol Remenár, Šimon Svitok či Zoltán Vongrey, patria medzi špičkových sólistov. Šimon Svitok je v súčasnosti okrem toho, že je sólista, aj umelecký šéf banskobystrickej opery. Medzi popredných svetových interpretov patrí aj jej súčasný žiak na Akadémii umení v Banskej Bystrici tenorista Pavol Bršlík. Dňa 15. júna 1990 ju Ministerstvo školstva mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky vymenovalo za DOCENTKU pre odbor spev a 20 februára 1998 ju prezident Slovenskej republiky vymenoval za PROFESORKU pre odbor hudobné umenie – spev.