PaedDr. Jiřina Gažiová Jakubíková

Hra na klavíri, korepetícia

PaedDr. Jiřina Gažiová Jakubíková
^

Vzdelanie:

2004 – 2009 – Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Učiteľstvo odborných predmetov – HV
2009 – 2010 – Univerzita Komenského, doktorandské štúdium
1996 – 2000 – Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta
hra na klavíri – prof. M. Lapšanský (prerušené)
1990 – 1996 Konzervatórium Žilina hra na klavíri – prof. D. Švárna
^

Doplňujúce kurzy:

1992-1993 Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy v Brne
prof.J.Skovajsa
1994 – 1997 Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy v Piešťanoch
prof.L. Berman, E. Indjic, M. Lapšanský, I. Černecká
^

Dosiahnuté úspechy:

1991 Medzinárodná klavírna súťaž v Ústi nad Labem – Čestné uznanie 1.stupňa
1993 Medzinárodná klavírna súťaž F.Chopina v Mariánskych Lázňach – Čestné uznanie
1993 Súťaž slovenských konzervatórií / klavírne duá /- 3.miesto
1996 Súťaž slovenských konzervatórií / sólová hra na klavíri / – 3.miesto
^

Prax:

2022 – súčasnosť – pedagóg hry na klavíri, Cirkevné konzervatórium v Bratislave
2000 – súčasnosť – ZUŠ Ivanka pri Dunaji, pedagóg hry na klavíri, korepetítor
2014 – 2015 – Súkromná ZUŠ Martin , pedagóg hry na klavíri, korepetítor
1994- 1996 – ZUŠ Vrútky , korepetícia huslistu D.Karvaya