Mgr. Zuzana Grajcárová

Dejiny hudby, diplomový seminár, estetický seminár, estetika umenia, náuka o hudbe, náuka o hudobných nástrojoch, sluchová analýza, základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch

Mgr. Zuzana Grajcárová
^

Vzdelanie...

1995 – 2000 Filozofická fakulta UK, Bratislava, magisterské štúdium, odbor hudobná veda
1990 – 1996 Konzervatórium Košice
odbor hra na klavíri
1982 – 1990 Ľudová škola umenia, Brezno odbor hra na klavíri, spev
1984 – 1990 Základná škola, Pionierska 2, Brezno, zaradenie: trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
1982 – 1984 Základná škola, Pionierska 4, Brezno

^

Ďaľšie vzdelanie, kurzy...

2009 Informačné technológie pri riadení školy aSc Agenda
2005 – 2007 Školský manažment (absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov)
2006:Informačné technológie pri riadení školy aSc Agenda
2005 Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa

^

Prax...

od 09/2012 Cirkevné konzervatórium, Bratislava pozícia: učiteľ hudobno-teoretických predmetov
09/2008–06/2012 Cirkevné konzervatórium, Bratislava pozícia:štatutárny zástupca školy, zástupca pre umelecké odbory
2006 – 2008 Cirkevné konzervatórium, Bratislava pozícia: zástupca pre umelecké odbory
2004 -2005 Cirkevné konzervatórium, Bratislava pozícia: učiteľ hudobno-teoretických predmetov
2002 – 2004 zahraničný pobyt (Zürich, Švajčiarsko)
2001 zahraničný pobyt (Paríž, Francúzsko)
1997 – 2000 externá spolupráca s Rádiom Lumen pozícia: tvorba odborných príspevkov pre hudobné relácie
1999 ZUŠ Sklenárova, Bratislava pozícia: učiteľka hry na klavíri
1994 – 1995 ZUŠ Brezno pozícia: učiteľka hry na klavíri

^

Publikačná činnosť...

a) štúdie a články publikované v odborných periodikách:

1. Duchovná hudba na Slovensku po roku 1918. In: Slovenská hudba 2000/1-2, s. 130-157
2. Keď hudba spája srdcia. In: Hudobný život 2004/9, s. 19
3. K jubileu Ivana Valentu. In: Adoremus Te 2000/4, s. 25 – 27
4. Na margo muzikologickej konferencie v rámci BHS. In: Hudobný život 1999/11, s. 5, 7
5.Poroz umenie dnešnej dobe. In: Hudobný život 1997/1, s. 9
6. Sakrálny koncert u milosrdných bratov. In: Hudobný život 1996/23-24, s. 8

b) ostatné:

1. Sviatok na zámku. Keď hudba spája srdcia…In: Zvolenské noviny 2004/32, s. 2
2. Hail Holy Queen alebo Kam kráča zborový spev v Breznianskom regióne.In: Horehronie 2001/36, s. 4
3. The Waldorf Choir a jeho brezniansky triumf. In: Horehronie 1999/18, s.

^

Členstvo v odborných komisiách, spolkoch, organizáciách...

od 2008 – 2016: členka hudobnej sekcie Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS