Mgr. Vladimír Bereník

Hlavný odbor štúdia – komorné zostavy, hra notového zápisu bez prípravy

Mgr. Vladimír Bereník
^

Štúdium:

1980-1986 Konzervatórium v Bratislave (prof. Viliam Kořínek a Albín Vrteľ)
1986-1990 VŠMU Bratislava (prof. Josef Skořepa)
^

Majstrovské kurzy:

1985 Luxemburg (Igor Ozim)
^

Prax:

1988-1991 Mládežnícky orchester Gustava Mahlera (GMJO)
od 1990 Slovenská filharmónia
od 1999 Slovenský komorný orchester (hosťujúci člen)
1992-2000 Cappella Istropolitana
1995-2002 Solistes Europeens Luxembourg
od 2005 Metropolitný orchester Bratislava

– člen rôznych komorných zoskupení a orchestrálnych telies doma aj v zahraničí