Mgr. Viktória Nagyová, PhD.

Hlavný odbor štúdia spev, hlavný predmet muzikálový spev, šansón

Mgr. Viktória Nagyová, PhD.
^

Vzdelanie...

2010 – 2015  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Didaktika hudby, doktorandské štúdium
2005 – 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
1999 – 2004 Cirkevné konzervatórium v Bratislave, Spev

^

Kurzy...

2011 – Letná jazzová dielňa u speváka Winanda Gábora, Slovenská jazzová spoločnosť, Bratislava
2007 – Kurz Orffovho inštitútu, Nitra
2005 – 2006 Muzikálový kurz, VŠMU Bratislava
2002 – Kurz muzikoterapie, Ivánka pri Dunaji

^

Umelecké aktivity...

Koncerty so speváčkou Hanou Černou (Sereď, Hlohovec, Bratislava, Nitra, Chteľnica 2014 – 2020, klavír, spev);
Predkapela skupiny Láďa Křížek a Citrón (Trenčín, Bratislava, Nitra, 2018, spev);
Predkapela skupiny Tublatanka (Prešov, Ružomberok, Bratislava, 2018, spev);
Predkapela skupiny Nigtwish (Košice, Banská Bystrica, 2017, spev);
Koncertné turné so skupinou Symfobia (Bratislava, Košice, Trenčín, 2016, spev);
Predkapela Karla Gotta so speváčkou Nikou Karch (Michalovce 2015, klavír, spev);
Komponovanie a nahrávanie single CD piesne Zázrak speváčke Nike Karch (2015, klavír, spev);
Nahrávanie vokálov na CD – Way of the Queen skupiny Symfobia (2015);
Vianočný koncert Niky Karch v Synagóge v Nitre (2014, klavír, spev);
Jazzový koncert pri príležitosti otvorenia Café Štefánik za účasti prezidenta SR (Ivanka pri Dunaji, 2014, klavír, spev);
Rozhlasová premiéra piesňového cyklu Zo strieborného rázcestia (text: Ján Šimonovič, hudba a klavír: Daniel Šimonovič, spev: Viktoria Nagyová) na rádiu Lumen (2014);
Spomienkový program venovaný básnikovi Jánovi Šimonovičovi, koncertná premiéra piesňového cyklu Zo strieborného rázcestia (Siladice, 2014, spev);
Koncerty Tubarose v Balassagyarmat (Maďarsko, 2014 – 2019, spev, klavír);
Koncertné turné Niky Karch a Beáty Dubasovej (marec 2014 – klavír, spev): Prešov, Prievidza, Bratislava;
Muzikálový večer v Hoteli Mikádo v Nitre (2014, spev)
Koncertné turné Niky Karch a Beáty Dubasovej (Martin, Piešťany, Topoľčany, Nitra, Humenné, Michalovce, október 2013 – klavír, spev)
Šansónový večer v Hoteli Mikádo v Nitre (október 2013, spev);
Vystúpenie na 6. Akademickom plese nitrianskych univerzít v estrádnej hale PKO v Nitre (2013, spev);
Koncert komorného združenia Tubarose na hudobnom festivale „Nitrianska hudobná jar 2013“ v Nitre (spev);
Koncert komorného združenia Tubarose na hudobnom festivale „Bojnické hudobné leto 2013“ v Bojniciach (spev, klavír);
Spevácko-organový koncert v Trenčianskej Teplej (2013, spev);
Koncert k 10. Výročiu založenia Súkromného konzervatória v Nitre v DAB v Nitre (2012, klavír);
Vystúpenie pri príležitosti Dňa otcov 2012 vo Veľkých Uherciach (spev);
Spevácke vystúpenie na festivale v Dunakiliti (Maďarsko, 2012, spev, klavír);
Umelecký program pri príležitosti odovzdávania ceny za architektúru CEZAAR 2012 v Nitre (spev);
Koncert komorného združenia Tubarose na hudobnom festivale „Trenčianska hudobná jeseň 2012“ v Trenčíne (spev);
Vystúpenie na Benefičnom koncerte v DAB v Nitre (2012, klavír);
Koncert komorného združenia Tubarose na hudobnom festivale „Trnavská hudobná jar 2012“ v Trnave (spev, klavír);
Účinkovanie pri odovzdávaní ocenení na UKF v Nitre za účasti ministra školstva (2012, spev, klavír);
Účinkovanie na Lečo festivale s medzinárodnou účasťou vo Veľkých Kapušanoch – Citrovo-klavírne duo (2012, spev, klavír);
Koncertné turné v Japonsku 2011:
Koncert Donau Trio v Japonsku, v Kagoshima Junshin Joshi University (spev,  klavír).
Koncert Donau Trio v Japonsku,  v Nojiri Kaizen Center (spev, klavír).
Koncert Donau Trio v Japonsku, v Yatsushiro Harmony Hall (spev, klavír).
Koncert Donau Trio v Japonsku, v Kosasebo Elementary School (spev, klavír) .
Koncert Donau Trio v Japonsku, v Gion Elementary School (spev, klavír). 

Koncert  Donau Trio v Quo Vadis v Bratislave (2011, spev).
Hudobný program pri príležitosti odovzdávania cien medzinárodného festivalu Agrofilm 2011 v Centre výskumu živočíšnej výroby v Nitre (spev);
Hudobný program na vernisáži Kataríny Kročkovej – Dóriovej v Tekovskom múzeu v Leviciach (2011, spev, klavír);
Koncert komorného združenia Tubarose na hudobnom festivale „Seredské kultúrne leto  2011“ v Seredi (spev, klavír);
Účasť na súťaži hudobno-pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno 2009. V kategórii interpretácie umelých piesni Zlaté pásmo a titul Laureát Chalupkovho Brezna 2009;

^

Publikačná činnosť...

NAGYOVA, V., PASTORKOVÁ J. 2019. Základné špecifiká nonartificiálneho spevu v kontexte so spevom artificiálnym In: Nonartificiálna hudba v edukácii, Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 88-99. ISBN 978-80-558-1445-2.

NAGYOVÁ, V. 2013. Uvoľňovacie, dychové, artikulačné cvičenia aplikované vo výučbe spevu In: Teorie a praxe hudební výchovy III., Praha : Karlova univerzita v Prahe, s. 120-126. ISBN 978-80-7290-724-3.

NAGYOVÁ, V. 2014. Reč a jej nácvik v hudobno-dramatickej výchove In: Mezinárodní Masarykova konference. Recenzovaný sborník příspěvku mezinárodní vědecké konference. Ročník V., Hradec Králove : Magnanimitas, s. 2320-2328. ISBN 978-80-87952-07-8.

^

Vedecká činnosť...

Vystúpenie na konferencii s medzinárodnou účasťou „Študentská vedecká konferencia“, Ostravská univerzita v Ostrave, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy, Ostrava 23. apríl 2013.
Vystúpenie na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou „Teorie a praxe hudební výchovy III.“ Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy, Praha 14. a 15. november 2013.
Účasť na webovej konferencii ,,Nonartificiálna hudba v edukácii“, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby, Nitra, jún 2019.

^

Umelecko-výchovná činnosť...

Pedagóg spevu neoperného zamerania v odbore hudobno-dramatické umenie na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (od roku 2018);
Pedagóg spevu neoperného zamerania v odbore hudobno-dramatické umenie na Súkromnom konzervatóriu v Nitre (od roku 2010);
Vedúca odboru spevu neoperného zamerania v odbore hudobno-dramatické umenie na Súkromnom konzervatóriu v Nitre (2012-2015);
Hlasový pedagóg na Súkromnej základnej umeleckej škole Heleny Madariovej v Nitre a v Bratislave (od roku 2010); 
Súťaž Superstar nitrianskych univerzít (2011-2018) – predseda poroty;
Súťaž v speve neoperného zamerania Priestor pre talent (2015) – člen poroty