Rímsko - katolícke náboženstvo, psychológia, latinský jazyk
Image
 VZDELANIE...

2018 - 2020 RKCMBF UK BA: ThLic. – doktorandské štúdium (špecializácia: dogmatická teológia) Prebiehajúce štúdium PhD.
2012 - 2018 RKCMBF UK BA: Mgr. – magisterské štúdium (štátne skúšky: teológia, filozofia, pedagogika, psychológia)
2004 - 2012 Gymnázium M.R. Štefánika v Šamoríne, osemročné štúdium zamerané na cudzie jazyky

ĎAĽŠIE VZDELANIE, KURZY...

2017 Intenzívne jazykové kurzy anglického jazyka na Canadian Bilingual Institute a British Council B2 a C1
2019 Taliansky kultúrny inštitút: CILS certifikát z talianskeho jazyka, Universitá per stranieri di Siena B2 a C1
29.7. 2019 - 9.8. 2019 Jazykový pobyt, Taliansko, Cultura italiana Arezzo, štipendium talianskej vlády
31.1.2014 - 1.5. 2014 Sieťovanie a partnerstvá v regióne, Iuventa
1.12. 2017 - 5.12. 2017 Kurz medzinárodného diplomatického protokolu, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Kurz etikety a spoločenského správania, Chez Balzac,Bratislava

ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A RADÁCH...

člen gremiálnej rady školy
od r. 2016 do r. 2020 predseda Rady školy pri Cirkevnom konzervatóriu
2014 - 2016 Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy a člen ZKSM
člen správnej rady o.z. Rádio Mária Slovensko
člen o.z. pri Cirkevnom konzervatóriu

Kontakt :
Fotografie