Mgr. František Báleš

Hra v jazzovom ansámbli, jazzová harmónia, jazzová kompozícia a aranžovanie, náuka o hudbe, pokročilá jazzová harmónia, pokročilá jazzová kompozícia a aranžovanie, sluchový tréning

Mgr. František Báleš
^

Vzdelanie...

1999- 2004 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Katedra hudobnej výchovy
– magisterské štúdium
– štúdium jazzovej hudby a aranžovania, štúdium klavíra
1993- 1999 Konzervatórium v Bratislave, odbor: Hra na akordeóne
(Mgr. Art. N. Varínska, Mgr. M. Mintál)
Hudobná teória: Igor Dibák, Juraj Tandler
1985- 1992 ZUŠ Topoľčany

^

Pedagogická prax...

2008 Cirkevné konzervatórium v Bratislave, pedagóg odboru Špecializácia jazzová a populárna hudba
1997-2008 ZUŠ Devínska Nová Ves

^

Profesijné skúsenosti...

Účinkovanie na jazzových festivaloch i samostatných koncertoch doma i v zahrančí 

vlastné projekty:

Jazz Pops Up (od 2009) – hudobné zoskupenie a umelecký projekt, v ktorom spracúva svetoznáme hity pop music v jazzových aranžmánoch.
Básne múzické (od roku 2019) – autorský projekt, v ktorom sa venuje tvorbe hudby na texty básní významných slovenských a českých básnikov (Seifert, Hrubín, Hviezdoslav, Kostra, Smrek a iní) a na svoje vlastné texty. Interpretované v zoskupení František Báleš ansámbel.
Ludus Tonalis – koncertno edukačný projekt, v ktorom sa prezentujú žiaci s triedy F. Báleša s vlastnými aranžmánmi jazzových štandardov, alebo autorskými skladbami.
trvalá spolupráca – (ako sideman v zoskupeniach) : Boris Čellár trio a Lucia Lužinská, Erik Rorhenstein band, Skylarq kvartet, TFJ trio
príležitostná spolupráca s väčšinou profesionálnych jazzových slovenských hudobníkov : (Lucia Lužinská, Dáša Libjaková, Jozef Brisuda, Štefan Bartuš, Juraj Griglák a iní)
Aranžmány a autorské skladby pre saxofónovú školu Erika Rothensteina