Mgr. art. Zita Sopková, ArtD.

Korepetícia a štúdium programu, korepetícia

Mgr. art. Zita Sopková, ArtD.
^

Vzdelanie...

2017 ukončenie doktorandského štúdia VŠMU v Bratislave v triede prof. Ivana Gajana
2001/2006 , VŠMU (vysoká škola múzických umení) v Bratislave, odbor: hra na klavíri, v triede prof. D.Buranovského, prof. D.Varínskej
1995/2001 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, v odbore hry na klavíri pod vedením Mgr.art Milana Pacovského
1998/1999 absolutórium prvého stupňa v hre na husle, na Základnej umeleckej škole v Topoľčanoch, v triede uč. Pavla Gažiho
1994/1995 absolutórium prvého stupňa hry na klavír na Základnej umeleckej škole v Topoľčanoch, v triede uč. Oľgy Mackovej
^

Umelecká a pedagogická činnosť, súťaže...

2020 po súčastnosť zamestnanec Cirkevného konzervatória v Bratislave ako korepetítor a učiteľka klavíra na ZUŠ Exnarová v Bratislave.
2019/2020 korepetítorka Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského
Hosťovanie v komorných telesách : Hilaris chamber orchestra, Trio Impression
2018 – 2019 komorné koncerty s Erikom Rothensteinom: Nitrianska hudobná jar, Ružomberok synagóga, Dolný Kubín, Bratislava
apríl 2017 komorný koncert s Erikom Rothensteinom v Cíferi
december 2012 Hosťovanie na hudobnom festivale Galanta(SK)
od r.2006 učiteľka a korepetítorka v ZUŠ J. Kresánka v Bratislave
Sezóna 2011/ 2012 – korepetítor  Slovenského Národného Divadla Bratislava (SK)
jún 2011- Nedeľné matiné v spolupráci so safofonistom Mgr.art. Erikom Rothensteinom a jazzovym klaviristom Mgr. Františkom Bálešom
jún 2010 založenie komorného dua Lento ad astra v spolupráci so saxofonistom Mgr. art. Erikom Rothensteinom.
október 2009 spolupráca so Symfonickým orchestrom SLOVENSKÉHO ROZHLASU
2009 aktívna účasť na Medzinárodnom festivale vážnej hudby vo Varšave
2008 dvoj mesačné koncertné angažmán v Nórsku, v klasickom triu
2008 polročné koncertné angažmán v USA, v klasickom triu
2007 príležitostné vystúpenia v kvintete, s obsadením- flauta, husle, viola, violončelo, klavír
2006- 2007 Korepetítor Súkromného konzervatória D. Kardoša,
2006 – 2007 úspechy a ocenenia za najlepšieho korepetítora na súťažiach v Nitre, Trnave a Bratislave
leto 2004  aktívna účasť na Medzinárodných klavírnych kurzoch v Týně nad Vltavou( Marina Primachenco- Moussu-Francúzsko, prof. Avo Kouyoumdjian-Rakúsko, prof. Pierre Jasmin-Kanada, prof. Frereric Lagarde- Francúzsko)
jún 2003 účinkovanie na Festivale starej hudby Petra Michalicu v Kremnici, v spolupráci s čelistkou Katarínou Zajacovou
júl 2003 koncertné turné v Prešovskom a Bardejovskom kraji s Katarínou Zajacovou a Doc. Jánom Slávikom
leto 2003 aktívna účasť na Medzinárodnom majstrovskom kurze komornej hry v Komárne (doc. Ján Slávik)
leto 2002 aktívna účasť na Medzinárodných kurzoch v Telči (Jaromír Klapáč)
1996/1997 účasť na Súťaži slovenských konzervatórií
1998/1999 účasť na Súťaži slovenských konzervatórií
1993/1994 1. miesto na okresnej klavírnej súťaži v Bánovciach nad Bebravou