Mgr. art. Vladimír Ondrejčák, Ph. D.

Hra na gitare, komorná hra, hra z listu

Mgr. art. Vladimír Ondrejčák, Ph. D.
^

Vzdelanie...

1994 – 1998 Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici (Tibor Neizer, Ing. Ivan Frank)
1998 – 2002 Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici (Mgr. art. Mária Sedláková PhD.)
2002 – 2007 Vysoká škola múzických umení prof. Jozef Zsapka, Mgr. art. Martin Krajčo ArtD.)
2014 – 2018 Janáčkova akademie múzických umění v Brne (doktorandské štúdium pod vedením prof. Barbary Marie Willi Ph. D.)
2019 – úspešné ukončenie doktorandského štúdia dizertačnou skúškou

^

Ďalšie vzdelanie, majstrovské kurzy...

Počas štúdií pravidelná účasť na workshopoch a gitarových festivaloch vedených poprednými gitarovými osobnosťami: Alvaro Pierri, Odair Assad, Suzana Prieto, Luciano Contini, Martin Mysliveček, Anders Miolin, Marco Socias, Stefan Hackl, Walter Feybli a ďalší.

^

Umelecká činnosť...

Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2. cena 1997.
Čestné uznanie za 4. miesto v súťaži Mladí gitaristi Dolný Kubín 2001.
Dvojnásobný držiteľ 3. ceny na festivale Josepha Kaspara Mertza v Bratislave 2006 a 2008

Koncertne vystúpil ako komorný i sólový hráč na Slovensku (Hudba pod diamantovou klenbou 2004, Banskobystrická hudobná jar 2004, Kytarový festival – Štramberk 2007, Melos-Étos 2007, Orfeus 2007, Rimavskosobotská hudobná jar 2010, Festival Konfrontácie Nitra 2010, 2017, Hummelove dni 2010, Festival Pohoda 2011) i v zahraničí (Anglicko, Nemecko, Maďarsko, Česká republika)

V oblasti komornej hudby spolupracuje s hobojistkou Vladislavou Fabianovou, gitaristom Karolom Kompasom, speváčkou Janou Pastorkovou, klaviristkou Zuzanou Zamborskou a čembalistkou Barbarou Mariou Willi. V roku 2011 vyšlo jeho prvé profilové CD The Music from the old times vo vydavateľstve Diskant.

Interpretácia historickej hudby na replike nástroja z 19. storočia (N. G. Ries 1840 Viedeň)

Pravidelné nahrávky pre RTVS.
Spolupráca so Slovenskou filharmóniou.

Od roku 2013 spolupracuje s orchestrom SND pri rôznych operných predstaveniach a koncertoch.

^

Pedagogická činnosť...

2003 až súčasnosť Základná umelecká škola v Stupave (pedagóg hry na gitaru)
2010 – 2013 Súkromné konzervatórium Nitra (pedagóg hry na gitaru)
2013 až súčasnosť Cirkevné konzervatóriu v Bratislave – pedagóg hry na gitaru a odborných predmetov, vedúci strunového oddelenia)
Študenti sa pravidelne zúčastňujú domácich, alebo zahraničných súťaží a workshopov.
Absolventi zväčša ďalej pokračujú na domácich a zahraničných univerzitách (Akadémia umení v Banskej Bystrici, Janáčkova akademie múzických umění v Brne , Hochschule für musik Weimar)

^

Iné aktivity...

Výkonný člen a jeden zo zakladateľov Asociácie klasických gitaristov, ktorá sa podieľa na kultúrnom živote mesta Stupava (festival Hudba v synagóge) ale i mimo nej (Klasika na vidieku).
Člen porôt domácich a medzinárodných súťaží.
Prednášky, workshopy, konferencie (Slovensko, Česko, Taliansko)