korepetícia
Image
VZDELANIE...

1994 - 1999 VŠMU Bratislava - hra na klavíri - Prof. Daniela Varínska
1989 - 1994 Konzervatórium Žilina - hra na klavíri - prof. Emília Kalická

PEDAGOGICKÁ PRAX...

1995 - 1997 - učiteľ hry na klavíri - ZUŠ Exnárova Bratislava
1997 - súčasnosť- pedagóg - korepetítor na speváckom oddelení Cirkevného konzervatória v Bratislave, od roku 2004 - súčasnosť - korepetítor v speváckej triede Prof. Vlasty Hudecovej
2002 - 2008 - korepetítor v Opernom štúdiu VŠMU pod vedením Prof. Ondreja Lenárda
2011- 2013 - učiteľ hry na klavíri - ZUŠ sv. Cecílie Bratislava
2013 - 2014 - externý korepetítor Opery SND
2017 - súčasnosť- učiteľ hry na klavíri ZUŠ Sv. Jur

SÚŤAŽE, MAJSTROVSKÉ KURZY...

1994 - Súťaž slovenských konzervatórií
1993 - účasť na Majstrovských kurzoch v Piešťanoch - Eugen Indjic
1993 - Súťaž F. Chopina v Mariánskych Lázních
1992 - Súťaž slovenských konzervatórií, Súťaž o cenu Beethovenovho Hradca

UMELECKÁ, KONCERTNÁ ČINNOSŤ...

2000 - 2005 - členka šesťručného Tria MyLenUm, r. 2000- 1. cena na Medzinárodnej súťaži v hre na klavíri pre 6 rúk (Bavorská hudobná akadémia v Nemecku), koncertné vystúpenia na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a Taliansku.
2002, 2003 a 2004 - Cena za korepetíciu na súťaži Iuventus Canti vo Vrábľoch
október 2004 - s Triom MyLenUm účasť na jedinečnom projekte “ 15 rokov Baynov - Piano - Ensemble” - 16 klavíristov hrajúcich na 8 klavírnych krídlach, koncerty Trossingen (Nemecko), Piacenza ( Taliansko).
jún 2007 - spolupráca s divadlom Aréna na projekte “Švajčiarska Noc” v réžii Jozefa Bednárika

ĎAĽŠIE VZDELÁVANIE..

2005 - Infovek - využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa.

Kontakt :
Fotografie

Vianocny_koncert_13_IMG_01

Vianocny_koncert_13_IMG_02

Vianocny_koncert_13_IMG_03

Vianocny_koncert_13_IMG_04

Vianocny_koncert_13_IMG_05

Vianocny_koncert_13_IMG_06

Vianocny_koncert_13_IMG_07

Vianocny_koncert_13_IMG_08

Vianocny_koncert_13_IMG_09

Vianocny_koncert_13_IMG_10

Vianocny_koncert_13_IMG_11

Vianocny_koncert_13_IMG_12

Vianocny_koncert_13_IMG_13

Vianocny_koncert_13_IMG_14

Vianocny_koncert_13_IMG_15

Vianocny_koncert_13_IMG_16

Vianocny_koncert_13_IMG_17

Vianocny_koncert_13_IMG_18

Vianocny_koncert_13_IMG_19

Vianocny_koncert_13_IMG_20

Vianocny_koncert_13_IMG_21

Vianocny_koncert_13_IMG_22