Mgr. art. Stanislava Judinová

Korepetícia

Mgr. art. Stanislava Judinová
^

Vzdelanie...

1994 – 1999 VŠMU Bratislava – hra na klavíri – Prof. Daniela Varínska
1989 – 1994 Konzervatórium Žilina – hra na klavíri – prof. Emília Kalická

^

Pedagogická prax...

1995 – 1997 – učiteľ hry na klavíri – ZUŠ Exnárova Bratislava
1997 – súčasnosť- pedagóg – korepetítor na speváckom oddelení Cirkevného konzervatória v Bratislave, od roku 2004 – súčasnosť – korepetítor v speváckej triede Prof. Vlasty Hudecovej
2002 – 2008 – korepetítor v Opernom štúdiu VŠMU pod vedením Prof. Ondreja Lenárda
2011- 2013 – učiteľ hry na klavíri – ZUŠ sv. Cecílie Bratislava
2013 – 2014 – externý korepetítor Opery SND
2017 – súčasnosť- učiteľ hry na klavíri ZUŠ Sv. Jur

^

Súťaže, majstrovské kurzy...

1994 – Súťaž slovenských konzervatórií
1993 – účasť na Majstrovských kurzoch v Piešťanoch – Eugen Indjic
1993 – Súťaž F. Chopina v Mariánskych Lázních
1992 – Súťaž slovenských konzervatórií, Súťaž o cenu Beethovenovho Hradca

^

Umelecká, koncertná činnosť...

2000 – 2005 – členka šesťručného Tria MyLenUm, r. 2000- 1. cena na Medzinárodnej súťaži v hre na klavíri pre 6 rúk (Bavorská hudobná akadémia v Nemecku), koncertné vystúpenia na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a Taliansku.
2002, 2003 a 2004 – Cena za korepetíciu na súťaži Iuventus Canti vo Vrábľoch
október 2004 – s Triom MyLenUm účasť na jedinečnom projekte “ 15 rokov Baynov – Piano – Ensemble” – 16 klavíristov hrajúcich na 8 klavírnych krídlach, koncerty Trossingen (Nemecko), Piacenza ( Taliansko).
jún 2007 – spolupráca s divadlom Aréna na projekte “Švajčiarska Noc” v réžii Jozefa Bednárika

^

Ďaľšie vzdelávanie..

2005 – Infovek – využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa.