Mgr. art. Róbert Smiščík

Hlavný odbor štúdia – Spev, šansón

Mgr. art. Róbert Smiščík
^

Angažmán:

2013 – 2016 Štátna opera, Banská Bystrica, Slovenská republika
2012 – 2013 Štátne divadlo, Košice, Slovenská republika
^

Hudobné vzdelanie:

2007 – 2012 Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta, odbor operný a koncertný spev
2001 – 2007 Štátne konzervatórium v Bratislave, odbor operný a koncertný spev
1998 – 2001 Základná umelecká škola (klavír)
1989 – 1999 Základná umelecká škola (akordeón)
^

Spevácke suťaže:

2006 Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra – Trnavského, Trnava – SK (finalista, cena Dr. Janka Blaha pre nádejného Tenorajk. )
2005 Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina, Vráble – SK (3. miesto a cena pre nádejného Tenora)
^

Spevácke kurzy:

2011 Medzinárodné spevácke kurzy – doc. Magdaléna Blahušiaková a Dr. Antonio Carangelo, Karlové Vary, Česká republika
2010 Medzinárodné spevácke kurzy – Peter Dvorský, Piešťany