Mgr.art. Peter ŠARAY, ArtD.

Hra na husliach, Hra v súbore, Komorná hra, Interpretačný seminár

Mgr.art. Peter ŠARAY, ArtD.
^

Vzdelanie...

Konzervatórium v Bratislave

HTF VŠMU  v Bratislave

Pedagógovia a majstrovské kurzy v zahraničí

 Jozef Kopelman

 Eduard Grač           /RU/

 Denes Kovacs           /H/

 

^

Prax...

Orchestrálna prax na Slovensku

 Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

                                               – zástupca koncertného majstra

 Štátna filharmónia Košice

                                               – hosťujúci koncertný majster

Slovenská filharmónia

Cappella Istropolitana

Slovenský komorný orchester

 

Orchestrálna prax v zahraničí 

 Gustav Mahler Jugendorchester

 Youth Orchestra of United Europe

 Aix-En Provence Festival Orchester 

 Luzern Festival Orchester  

 Collegium Novum Zürich

Wiener Kammerorchester 

 Wiener Symphoniker

 Malaysian Philharmonic Orchestra 

 Quatar Philharmonic Orchestra

 Wiener Johann Strauss Orchester

 Wiener Mozart Orchester 

 Mozart Collegium Wien

 Wienerklassik Orchester

 Sólistické vystúpenia

Slovenský komorný orchester                       / B.Warchal /

 Slovenská filharmónia       / O.Lenárd, R. Štúr, O.Šaray /

 Symfonický orchester Slovenského rozhlasu   /  Ľ.Rajter /

 Pražská komorná filharmónia                       /  T. Koutník /

 Cappella Istropolitana

 Štátny komorný orchester Žilina    / O.Šaray /

 Dámsky komorný orchester       / E.Šarayová 

 Ako člen rôznych komorných zoskupení koncertoval v Európe, USA, Kanade, Mexiku, Japonsku, Kórei, Číne, Taiwane, Indii, Vietname, Thajsku, Malajzii, Indonézii, Dubaji, Quatare…