Mgr. art. Mgr. Adam Brutovský, PhD.

Zástupca riaditeľa pre umelecké predmety, nemecký jazyk, hra na klavíri

Mgr. art. Mgr. Adam Brutovský, PhD.

Zástupca riaditeľa

^

Vzdelanie...

2015 – 2018 doktorandské štúdium, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky, dizertačná práca: Úloha inštrumentálnej hudby pri rozvíjaní cudzojazyčnej komunikatívnej kompetencie
2013 – 2015 magisterské štúdium, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, odbor: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, cena dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za vynikajúce študijné výsledky v priebehu celého magisterského štúdia
2012 – 2014 magisterské štúdium, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta, Katedra klávesových nástrojov, odbor: hra na klavíri, koncertné zameranie (prof. Daniel Buranovský)
2010 – 2013 bakalárske štúdium, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, odbor: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
2009 – 2012 bakalárske štúdium, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta, Katedra klávesových nástrojov, odbor: hra na klavíri, koncertné zameranie ((prof. Daniel Buranovský)
2004-2009 Gymnázium D. Tatarku, Poprad – nemecko-slovenská bilingválna sekcia

^

Ďaľšie vzdelanie, majstrovské kurzy...

2019 medzinárodný kurz anglického jazyka (C1), Kaplan International, Edinburgh, Škótsko
2017 – 2018  kontinuálne aktualizačné vzdelávanie – Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu; Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel; Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov
2010, 2011, 2012, 2013  Majstrovské klavírne kurzy, VŠMU Bratislava (E. Indjic, I. Klánský, V. Sofronitsky a. i.)
2011 Klavírne kurzy, Eisenstadt  (A. Simón, S. Tichonow, P. Puglisi)
2004, 2005, 2006, 2007  Majstrovské klavírne kurzy Vienna Young Pianists, Viedeň (S. Spaemann, S. Müller, T. Oba, C. Morgan, B. Föger, F. Krumpöck a. i.)
2006 Majstrovské klavírne kurzy, Univerzita Karlova, Praha (B. Sharon, M. Gambarian a. i.)

^

Zahraničné pobyty a podujatia...

2017 október Študijný pobyt na Inštitúte pre nemecký jazyk, Mannheim (IDS), Nemecko
2011 máj intenzívny Erazmus-program „Liszt, the progressive“, Eisenstadt, Rakúsko
2007 september Európsky študentský seminár – Europahaus, Bad Marienberg, Nemecko
2006 október Výmenný pobyt na IGS, Mainz, Nemecko

^

Umelecká činnosť - festivaly, koncerty...

vydanie CD-nosiča – Béla Kéler – Klavírne miniatúry (2018), sólo a štvorručné diela pre klavír
Kultúrne leto Bélu Kélera – recitál, Bardejov, Bardejovské kúpele (2014, 2015, 2016), Popradská hudobná jar – recitál (2014), Erasmus Intensive Program „Liszt the progressive“, Eisenstadt, Rakúsko (2011), Hammerklavier-festival, Bratislava (2011), Werner Pirchner Festival, Hall in Tirol, Rakúsko (2005), Vienna Young Pianists (2004, 2005, 2006, 2007)
Komorné duo May I music you? – koncerty, Bratislava (2019, Divadlo Arteatro 2020)

^

Klavírne súťaže a ocenenia - výber...

2008 udelenie grantu a titul „Talent Novej Európy“ v rámci národného grantového programu Stredoeurópskej nadácie a Slovnaft, a.s. – hra na klavíri
2007, 2005 laureát, klavírna súťaž Klavírna Orava, Dolný Kubín
2005  1. miesto – cena Wernera Pirchnera, Vienna Young Pianists, Viedeň
2005  1. miesto, celoslovenská súťaž Mladí klaviristi, Bratislava2001 čestné uznanie, medzinárodná súťaž Amadeus, Brno

^

Vystúpenia na konferenciách...

2018  Deutschkongress, Ružomberok
2017  Prager Germanistische Studententagung, FF Univerzita Karlova, Praha
2017 Tretia medzinárodná konferencia doktorandov, Ústav filologických štúdií, PF UK, Bratislava
2016  EDUCOM Autorita učiteľa a klíma edukačného procesu, FF UCM, Trnava
2016  LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?, Tatranská Lomnica

^

Prax...

2020 – súčasnosť zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie, Cirkevné konzervatórium v Bratislave
2019 – súčasnosť korepetítor a pedagóg, Cirkevné konzervatórium v Bratislave
2016 – súčasnosť pedagóg hry na klavíri a korepetítor, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava (samostatný pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou)
2019 externý prekladateľ a korektor nemeckého jazyka pre Slovak spectator (Spectacular Slovakia)
2015 – 2016  pedagóg nemeckého jazyka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2015 – 2016  pedagóg hry na klavíri, Základná umelecká škola E. Suchoňa, Batkova 2, Bratislava
2014 – 2015 pedagóg hry na klavíri a korepetítor, Základná umelecká škola Štefánikova ul., Poprad
2013 – 2014 korepetítor v umeleckom súbore Lúčnica