Mgr. art. Martina Mestická

Hlavný odbor štúdia – hra na flaute, komorná hra, pedagogicko-umelecká prax

Mgr. art. Martina Mestická
^

Vzdelanie...

1993-1998 – VŠMU v Bratislave- Hra na flaute – Mgr.art. – pedagóg Prof. Miloš Jurkovič
1986-1992 – Konzervatórium v Žiline – Absolutórium – pedagóg Ján Figura ml.

^

Ďalšie vzdelanie...

1999 – 2001 – Conservatoire E .Satie v Paríži – Baroková priečna flauta
1992 – 1993 – Filozofická fakulta UK v Bratislave – Hudobná veda

^

Pedagogická prax...

2014 – Cirkevné konzervatórium Bratislava – pedagóg hry na flaute
2002 – ZUŠ J. Kresánka  Bratislava – učiteľka
2009 -2013 – Konzervatórium v Bratislave – pedagóg hry na zobcovej flaute
2005 – 2011 – SĽUK Bratislava – hráč na flautu
1998 – 1999 – ZUŠ Štefánikova  Bratislava – učiteľka
1998 -OĽUN Bratislava – hráč na flautu
1993 -SĽUK Bratislava – hráč na flautu
1990 – 1992 – ĽŠU  Kysucké Nové Mesto – učiteľka

^

Koncertná činnosť...

spolupráca so súbormi starej hudby Musica Aeterna a Solamente naturali
hosťovanie v rôznych zoskupeniach v Čechách, Poľsku, Slovinsku, Francúzsku, Nemecku, Číne a Japonsku
účinkovanie na festivaloch Dni starej hudby, Epoché, Melos-Étos, Bratislava Mozart Festival, Musica cameralis, Konvergencie a pod.