Mgr. art. Mária Puhovichová, ArtD.

Hlavný odbor štúdia hra na organe, korepetícia, korepetícia a štúdium programu, pedagogika hlavného odboru štúdia

Mgr. art. Mária Puhovichová, ArtD.
^

Vzdelanie...

2009 – 2012 Doktorandské štúdium v študijnom programe: klávesové nástroje – hra na organe, HTF VŠMU ( školiteľ prof. Ján Vladimír Michalko)
2007 – 2009 HTF VŠMU – magisterské štúdium, klávesové nástroje (prof. Ján Vladimír Michalko)
2007 – 2008 Hochschule für Musik, Detmold – Nemecko, Prof. Gerhard Weinberger, výmenný pobyt Erazmus/Sokrates
2004 – 2006 HTF VŠMU, bakalárske štúdium, klávesové nástroje – hra na organe (prof. Ferdinand Klinda, doc. Imrich Szabó)
1999 – 2004 Konzervatórium, Timonová 2, Košice, absolutórium v odbore – hra na organe (Mgr. art. Emília Dzemjanová, ArtD.)
1997 – 2003 Konzervatórium Timonová 2 Košice, absolutórium v odbore – hra na klavíri (Mgr. art. Judita Debreová)

^

Ďalšie vzdelanie, majstrovské kurzy...

2011 Accentus Musicalis, projekt so zameraním na interpretáciu starej hudby na historických klávesových nástrojoch (Eisenstadt- Rakúsko, Bratislava)
2010 OrganExpert – intenzívny program venovaný historickým nástrojom v Nemecku
(miesto konania – Arnstadt, Würzburg, Mahingen)
Viedeň – Jean Guillou, Ben van Osten, Michael Gailit
Praha – Jaroslav Tůma, Martin Sander
Bratislava – Olivier Latry, Philippe Lefevre, Monika Melcová, Francesco Pedrini a iní

^

Súťaže...

Varhaní soutěž Opava, Varhaní soutěž Humpolec – Polná

^

Účinkovanie na medzinárodných festivaloch...

2012 Slovenské historické organy, Dolné Saliby
2008 Organové dni Piešťany
2008 Prehliadka mladých slovenských organistov Bratislava
2004 Organové dni Jozefa Grešáka, Bardejov
2002 Sakrálny festival, Košice

^

Pedagogická činnosť...

od 2018 Cirkevné konzervatórium, korepetície, hra na organe
2004 – 2018 ZUŠ Hálkova 56, Bratislava, vyučovanie klavírnej hry, korepetície
2003 – 2004 ZUŠ Sečovce, vyučovanie klavírnej hry

koncertná činnosť sólová a komorná na Slovensku a v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Česká Republika)
korepetítor speváckeho zboru Chorus Cantilena, Jarovce

Fotografie