Mgr. art. Katarína Želinská

Hlavný odbor štúdia herectvo, javisková reč, koncertná prax, náuka o hudbe, operné herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia herectvo, umelecká prax interná, umelecká prax verejná, základy herectva

Mgr. art. Katarína Želinská

“Všetko, čo si dokážeš predstaviť, dokážeš aj urobiť”

^

Vzdelanie...

2010 – 2016 nadstavbové štúdium hudobno-dramatického odboru s maturitou a pedagogickým minimom, Cirkevné konzervatórium, Bratislava
2009 – 2014 ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, odbor: Divadelná réžia a dramaturgia

^

Prax v odbore...

2013 – súčasnosť profesionálne divadelné združenie Činoherný klub – umelecká šéfka, autorka dramatických textov, režisérka a herečka
2016 Opera Slovenského národného divadla – asistentka réžie pri tituloch Fidelio Simon Boccanegra
2016 – 2017 Základná umelecká škola Malacky – pedagóg literárno-dramatického odboru
2017 – 2020 agentúra Viva Musica! – editor digitalizovania klasickej hudby na portáli Idagio
2018 divadlo Ticho a spol – autorská inscenácia Ach, kde mi miesto na zemi!, spoluautorka textu, režisérka
2018 – 2019 – Kolobeh života, o.z. – lektorka divadelných dielní so zameraním na dramaterapiu, režisérka predstavení Päť jazykov lásky, Päť dohôd
2018 – divadlo pre deti a mládež Viola – herečka, lektorka divadelného workshopu pre základné školy
2019 – réžia a spoluautorstvo interaktívneho divadelného predstavenia ku globálnemu vzdelávaniu z oblasti udržateľného bývania pre študentov stredných škôl a mládež Global warning