hlavný odbor štúdia - herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo,  javisková reč, náuka o hudbe, operné herectvo, základy herectva, umelecká prax verejná, diplomový seminár
Image

 VZDELANIE...

2010 - 2016 nadstavbové štúdium hudobno-dramatického odboru s maturitou a pedagogickým minimom, Cirkevné konzervatórium, Bratislava
2009 - 2014 ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, odbor: Divadelná réžia a dramaturgia

PRAX V ODBORE...

2013 - súčasnosť profesionálne divadelné združenie Činoherný klub - umelecká šéfka, autorka dramatických textov, režisérka a herečka
2016 Opera Slovenského národného divadla - asistentka réžie pri tituloch Fidelio Simon Boccanegra
2016 - 2017 Základná umelecká škola Malacky - pedagóg literárno-dramatického odboru
2017 - 2020 agentúra Viva Musica! - editor digitalizovania klasickej hudby na portáli Idagio
2018 divadlo Ticho a spol – autorská inscenácia Ach, kde mi miesto na zemi!, spoluautorka textu, režisérka
2018 - 2019 - Kolobeh života, o.z. - lektorka divadelných dielní so zameraním na dramaterapiu, režisérka predstavení Päť jazykov lásky, Päť dohôd
2018 - divadlo pre deti a mládež Viola - herečka, lektorka divadelného workshopu pre základné školy
2019 - réžia a spoluautorstvo interaktívneho divadelného predstavenia ku globálnemu vzdelávaniu z oblasti udržateľného bývania pre študentov stredných škôl a mládež Global warning

Kontakt :
Fotografie