Mgr. art. Jozef Kundlák

Ansámblový spev, hlavný odbor štúdia spev, operné herectvo, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia, pedagogika hlavného odboru štúdia, základy dirigovania

Mgr. art. Jozef Kundlák
^

Vzdelanie...

2014 – 2016 VŠMU – magisterské štúdium v študijnoom programe  Skladba a dirigovanie, dirigovanie orchestra s titulom Magister umenia (Mgr. art)
2011 – 2014 VŠMU – bakalárske štúdium v študijnoom programe: dirigovanie – dirigovanie orchestra s titulom bakalár. (Bc)
1976 – 1981 Konzervatórium, Bratislava Odbor: sólový spev. Konzervatórium som ukončil s titulom: Najlepší absolvent roka
1971 – 1976 Gymnázium Tomášikova ul., Bratislava, gymnázium Šamorín
špecializácia: prírodovedná

^

Umelecká a pedagogická prax...

2018 – súčasnosť  Cirkevné konzervatórium v Bratislave, pracovná pozícia: samostatný učiteľ profesijných predmetov
1983 – 2019 Slovenské Národné divadlo, pracovná pozícia: solista opery, náplň práce: Spievanie sólových tenorových partov v prvého oboru

ako sólista absolvoval stovky vystúpení v slovenských a zahraničných operných divadlách, koncertných sálach a rozhlasových či televíznych štúdiách. Z milánskej La scaly  je DVD záznam opery Cosi fan tutte s dir. R. Mutim, v Bergame nahral CD Donizettiho opery –  Elisabetta al Castello di Kenilworth,  CD Věc Makropulos s E. Urbanovou, Mozartovo Requiem so Z. Košlerom aj s R. Mutim, Reqiem A. Dvořáka a iné.
Spolupracoval s vynikajúcimi svetovými dirigentami a sólistami. A. Sawalisch, R. Muti, G. Gavazzeni, Z Košler, V. Neumann, A. Noseda… 

^

Súťaže...

1985 – 1. cena na speváckej súťaži L. Pavarottiho vo Filadelfii

^

Koncertná a umelecká činnosť...

Účinkoval takmer vo všetkých krajinách Európy, v operných a oratoriálnych produkciách. (Mníchov Berlín, Kolín n/Rýnom, Norimberg, Londýn, Paríž, Madrid atď.) S ohľadom na charakter jeho hlasu, (lirico leggiero) účinkoval najmä v Mozartových, Haydnových, Rossiniho, Donizettiho (tzn. belcantových) dielach ale s pribúdajúcimi skúsenosťami  sa dotkol aj Wagnerových, Straussových diel, aj autorov 20 stor. 

Na domácej scéne v SND mal možnosť naštudovať si okrem vyššie spomínaných diel, rozsiahly romantický repertoár: Faust, Werther, Edgardo, Princ z Rusalky, Janáčkove opery atď, okrem toho má naozaj bohaý repertoár oratoriálnych diel