HOŠ hra na kontrabase, PHOŠ
Image
 Vzdelanie...

2018 –  po súčasnosť doktorandské štúdium, interpretačné umenie, Akadémia Umení v Banskej Bystrici. Školiteľ: Prof. Jozef Podhoranský.  
2001 - 2006 Akadémia Umení v Banskej Bystrici, magisterské štúdium - Hudobné umenie - odbor hra na kontrabase, pedagogické vedenie Mgr. art Ján Krigovský Art Dr. 
2000 - 2003  Cirkevné Konzervatórium v Bratislave, odbor: hra na kontrabase pedagogické vedenie Mgr.art Ján Krigovský
1997 - 2000  Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany - odbor: hra na kontrabase pedagogické vedenie Mgr.art Ján Krigovský

Prax...

Od r. 2020 – po súčasnosť SND Bratislava, člen kontrabasovej sekcie orchestra SND
Od r. 2016 – po súčasnosť HUAJA – Hudobná a umelecká  akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica Pozícia: pedagóg hl. odboru štúdia
Od r. 2014 - po súčasnosť Cirkevné Konzervatórium Bratislava
Pozícia: pedagóg hl. odboru štúdia
Od r. 2009 - po súčasnosť  Súkromné konzervatórium Nitra,
Pozícia: pedagóg hl. odboru štúdia
Od r. 2009 - trvá RTVS- SOSR - Symfonický orchester slovenského rozhlasu, pozícia - zástupca kontrabasovej skupiny s povinnosťou sólo kontrabasistu
2007 – 2014 Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej, Nitra, Pozícia:  pedagóg hl. odboru štúdia – hra na kontrabase
2004 - 2006 ZUŠ Piešťany
Pozícia: pedagóg hl. odboru štúdia – hra na kontrabase 
2004 – 2006 SND Bratislava - – člen kontrabasovej sekcie orchestra SND
2002 - 2004 Štátna opera v Banskej Bystrici – člen kontrabasovej sekcie orchestra opery

Umelecká činnosť...

Orchestre, komorné súbory: 
Musica Aeterna /SK (Peter Zajíček)
Wiener Akademie /AT (Martin Haselböck) 
Il Pomo d’oro /CH (Maxim Emelyanychev)
Hoffkapelle Esterházy /HU (Marton Rácz) 
Ars Anatiqua Austria /AT (Gunar Letzbor)
Solamente naturali /SK (Miloš Valent)
Collegium Wartberg /SK (Ján Krigovský)
Czech Ensemble Baroque /CZ (Roman Válek)
Musica Florea /CZ (Marek Štryncl)
Collegium Marianum /CZ (Jana Semerádová)
Ensemble Inegal  /CZ (Adam Viktora)
Wroclaw Baroque Orchestra /PL (Jaroslav Thiel)
{OH!} Orkiestra Historyczna /PL (Martyna Pastuška)
BassBand /SK– kontrabasové kvarteto

Medzínárodné aktvity...

2019 Biaritz International Bass Academy - lektor, interpret
2016 BASS EUROPE, AMU Praha, interpret
2012 Medzinárodné kontrabasové sympózium Karol Lipiński Academy of Music, Wroclaw - interpret
Od r. 2010 – po súčasnosť International double bass competition of Carl Ditters von Dittersdorf 7. Ročníkov – organizátor, člen poroty.
Od r. 2009 - trvá BASS FEST+ 10. ročníkov medzinárodných interpretačných kurzov, seminárov a koncertov – organizátor, lektor, interpret
Od r. 2010 – trvá Letní škola barokní hudby Holešov /CZ – lektor hry na kontrabase
Od r. 2010 – trvá Interpretačná súťaž letnej školy barokovej hudby – člen poroty

sólová umelecká činnosť...

ŠKO Žilina (dir. Karol Kevický), Slovenská Filharmónia -  (Musica Aeterna)- J. K. Vaňhal – koncert pre kontrabas a orchester Es dur (originálna verzia koncertu), Musica Aeterna komorné koncerty a komorná hudba pre kontrabas so sprievodom orchestra : A. Hoffmeister, K. Kohaut, J. K. Vaňhal, J. M. Sperger, F. Keyper, D. Dragonetti

Fotografie