hlavný odbor štúdia - hra na violončelo, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra
Image
VZDELANIE...

Konzervatórium, Brno - absolutórium (odb. as. M. Zicha)
VŠMU, Bratislava, magisterské štúdium, odbor: hra na violonečelo, (Mgr.art, prof. J. Podhoranský)

MAJSTROVSKÉ KURZY...

absolvovanie masjtrovských kurzov s významnými osobnosťami (V. Yagling, J. Bárta, G. Mantell, J. Podhoranský, B. Havlík)

PRAX...

od roku 2000 - člen violončelovej skupiny, SND, Bratislava
od roku 2003 - pedagóg hry na violončelo, Cirkevné konzervatórium, Bratislava
od roku 2004 - koncertní mistr violončelovej skupiny, SND, Bratislava

UMELECKÁ ČINNOSŤ...

sólové koncerty v USA s Českým národným symfonickým orchestrom, Izrael (sólista na koncertoch v Netanyi s regionálnou filharmóniou), Írsko (sólista na turné so Slovak Festival Orchestra), Finsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Čína, a iné...
Mezinárodný festival Moravský podzim v Brne s orchestrom Bratislava Classic
Festival Hudební nešpory v Červeném kostele v Brne
Galakoncert s baletným sólistom  V. Malakhovem
Galakoncert  - Majstrovstvá Európy  vo futbale, Viedeň
Semifinále Eurovision Song Contest v Moskve
operné sóla: Praha, Brno (ČR), Paphfos (Kypr), Tokio, Osaka, Nagoya (Japonsko), Merano (Itálie), Pula (Chorvatsko), Portorož (Slovinsko), Solothurn (Švýcarsko), Miskolc (Maďarsko), Xanten, Bad Hersfeld (Německo)..aj.

ĎAĽŠIE AKTIVITY...

člen poroty - Mezinárodná violončelová súťaž Gustava Mahlera, Jihlava, Česká republika
člen poroty - súťaž Violončelová jeseň, Modra
člen poroty - violončelová súťaž Trebišovský sláčik, Trebišov,

Lektor na Vyšehradských majstrovských hudobných kurzoch, Modra

Kontakt :
Fotografie