Mgr. art. Dáša Rúfusová

Hlavný odbor štúdia herectvo, javisková reč, pedagogika hlavného odboru štúdia herectvo, umelecký prednes

Mgr. art. Dáša Rúfusová

„Miluj divadlo v sebe, nie seba v divadle“

^

Info...

Volám sa Dáša Rúfusová. Narodila som sa v Liptovskom Mikuláši 28. 3. 1961 až do maturity som žila na Východe (v Košiciach) a teraz pôsobím v Bratislave. Po skončení gymnázia som nastúpila na VŠMU v Bratislave, kde som v roku 1986 ukončila štúdium na Divadelnej fakulte ako herečka pod profesorským vedením doc. Ivana Letka a prof. M. Pietora. Už počas štúdia som nastúpila do Divadla A. Bagara v Nitre, kde som pôsobila tri roky. Osobné dôvody ma doviedli do Bratislavy, kde som učila a hrala v Divadle LUDUS, ale zo zdravotných dôvodov som javisko opustila. Nastúpila som do Slovenského rozhlasu ako redaktorka- moderátorka a popri tom som pracovala v dabingu a upravovala dialógy. Po päťročnej materskej dovolenke som nastúpila v r. 2002 ako pedagóg na Štátne Konzervatórium a absolvovala pedagogické minimum na VŠMU odbor Didaktika herectva. Istý čas som viedla Detskú rozhlasovú dramatickú družinu. Od roku 2007 pôsobím ako pedagóg Herectva, Javiskovej reči a Umeleckého prednesu na Cirkevnom Konzervatóriu, kde som našla rodinnú atmosféru a možno až nie takú komerčnú pôdu pre umelecké vzdelávanie detí. Špecializujem sa na Javiskovú reč a Rétoriku, lebo si myslím, že čistota jazyka je jednou z hodnôt kultúry národa. Divadla som sa celkom nevzdala, spolupracujem s divadelným zoskupením STOPY SNOV, s ľuďmi s mentálnym posihnutím.

^

Odkazy...