Mgr. art. Ana Vyparinová Krsmanovič, ArtD.

Hlavný odbor štúdia, hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na akordeóne, hra notového zápisu bez prípravy

Mgr. art. Ana Vyparinová Krsmanovič, ArtD.
^

Vzdelanie...

1992-1996 Stredné hudobné gymnázium “dr. Vojislav Vučković“ Belehrad – špecializácia akordeón, zároveň ukončený I.stupeň hry na klavíri
1996-2001Vysoká škola múzických umení Bratislava – špecializácia hra na akordeóne prof. Boris Lenko, ArtD.- titul Mgr. art.Október
2001 – 2011Doktorandské štúdium na VŠMU Bratislava Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby – štúdium nebolo ukončenéprof. Rajmund Kákoni
September 2017 – August 2021 Doktorandské štúdium na VŠMU Bratislava Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby – téma „Komorná tvorba európskej proveniencie pre klavír a akordeón“, v triede doc. Jordany Palovičovej – titul ArtD.
^

Kurzy

1998 Kragujevac (Srbsko) – prof. Fridrich Lips1999Biell (Švajčiarsko) – prof. T. Anzelotti , M. Rantanen , P. Contet
2004 Boswill (Švajčiarsko) – prof. Hugo Noth
2019 Nitra (Slovensko) – Konvergencie, medzinárodne kurzy komornej hudby – doc. Jordana Palovičová
^

Súťaže a významné koncertné vystúpenia:

Od r.2019 – po súčastnosť Členka Radošinského naivného divadla, v rámci divadelného predstavenia „Mužské oddelenie“
Od r. 2017 – po súčastnosť Členka komorného dua akordeón-klavír spolu s klaviristkou Zuzanou Zamborskou
Od r. 2015 – po súčastnosť Členka len zoskupenia Ivana Ecetová Quarteto, ktoré sa zaoberá hudbou Astora Piazzolu
2012 – 2014 Členka hudobného zoskupenia Trio Fatal, ktoré sa zaoberá hudbou Astora Piazzolu,
Od r. 2011 Založenie a aktívna umelecká činnosť akordeónového dua AS s akordeonistkou Snežanou Jović Werner, s ktorou zrealizovali množstvo koncertov v rámci projektov, ktoré boli podporované Úradom vlády Slovenskej Republiky
Od r.2010 Zastupujúci člen v kapele Pressburger Klezmer Band, zameranie na židovskú hudbu (účasť na festivaloch Pohoda, Sziget 2010, festival Vychodná…)
September 2005 Nahrávanie sólo skladby pre akordeón “Fragments and Elegies” Ľubice Čekovskej, 2005 – 2008 Člen hudobného zoskupenia Jozefa Vlka Double affair, zameranie na elektronickú hudbu. Spoločné CD „ Close to the Sun “
2003 Ravensbruck (Germany) – premiéra “Dych” Jana Kmiťová
2001 Orfeus (Slovakia) – premiéra “INTRO” od Boška Milakoviča, 2001 Bratislava – premiéra sólo akordeón “ Ground “ Boško Milakovič
1994 Morro D’oro (Italy) I. cena, 1994Citta di Stressa (Italy) II. cena 1996 Citta di Stressa (Italy) II. cena 1999 Klingenthal (Germany)
1994 – po súčasnosť Koncertné a festivalové vystúpenia na Slovensku aj v zahraničí (Srbsko, Nemecko, Česká republika, BIH, Maďarsko, Veľká Británia, Rumunsko…)
^

Profesionálne skúsenosti:

Okt. 2022- po súčasnosť Vyučba predmetov hra na akordeóne, hra notového zápisu bez prípravy, hra v súbore – Cirkevné Konzervatórium Bratislava
Sept. 2017 – 2021 V rámci dokt. štúdia – hra na akordeóne a komorná hra – VŠMU
Apríl 2011 Pedagogické vedenie kurzu hry na akordeóne Prijedor, Republika Srpska ( BIH )
Sept. 2011 – po súčasnosť Výučba hry na akordeóne – ZUŠ Exnárova 6,
2001 – 2005 V rámci dokt. štúdia asistent prof. Rajmunda Kákoniho na VŠMU Bratislava, špecializácia hra na akordeóne. Práca a pedagogické vedenie študentov hry na akordeóne
Október 2004 Pedagogické vedenie kurzu hry na akordeóne Požarevac, Srbsko